POPIS LITERATURE ZA POLAGANJE ISPITA IZ POMORSKOG PRAVA I i II

 

  1. Pavić, D.: Pomorsko imovinsko pravo, Književni krug, Split 2006., str. 70-266.
  2. Marin, J: Ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005.
  3. Marin, J: Pravno uređenje hipoteke na brodu u Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo - Comparative Maritime Law, 43, 159 (2005), str. 25.-57.
  4. Marin, J: Privilegiji na brodu - sigurnost i neizvjesnost u isto vrijeme, Liber amicorum Nikola Gavella, građansko pravo u razvoju, Zagreb, 2007, str. 369.-409
  • Pomorski zakonik, Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19
  • Materijali s predavanja
 

Repozitorij
Repozitorij je prazan