POPIS LITERATURE ZA POLAGANJE ISPITA IZ KOLEGIJA PRAVO OSIGURANJA, SPECIJALISTIČKI STUDIJ
 

1. Drago Pavić, Ugovorno pravo osiguranja, komentar zakonskih odredaba, Tectus, Zagreb, 2009., str. 5.- 383.

2. Marijan Ćurković: Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Inženjerski biro, Zagreb, 2013.

3. Jasenko Marin: Osnove statusno-nadzornog prava osiguranja u RH i EU s posebnim osvrtom na distribuciju osiguranja, dostupno ovdje

4. Jasenko Marin: Pravo osiguranja, u: T. Josipović i dr.: Privatno pravo Europske unije - posebni dio -, Narodne novine, Zagreb, svibanj 2022. dostupno ovdje

5.  Jasenko Marin: Izvansudsko rješavanje sporova iz osiguranja,  dostupno ovdje

6. Prezentacije i drugi materijali s predavanja

 

  • Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21 (čl. 234, 921.-989.)
  • Zakon o osiguranju, Narodne novine 30/15, 112/18, 63/20, 133/20
  • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/2014

          Pristupnik dogovara termin ispita izravno s nastavnikom putem elektroničke pošte, telefonski ili osobno na konzultacijama. Konzultacije se održavaju utorkom u 14 sati, Trg Republike Hrvatske 3, I kat, kabinet broj 22 (prof.dr.sc. J. Marin). Iznimno, konzultacije se mogu održati i u drugome terminu, sukladno prethodnom dogovoru.

          Nakon dogovorenog termina ispita, pristupnik treba kontaktirati tajnicu studija, gđu A. Grisfelder, radi dogovaranja svih drugih tehničkih detalja oko pripreme i provedbe ispita.

          Ispit je usmeni.

          Tekstovi propisa i sudskih odluka koji se sukcesivno postavljaju na mrežnu pod stranicu pds kolegija Pravo osiguranja  pomoćni su materijal za pripremu ispita. Preporučuje se pristupnicima da ih koriste u mjeri u kojoj smatraju da je to potrebno radi boljeg shvaćanja osnovne ispitne literature (gore navedene brojčanim redoslijedom) i materijala s predavanja.