Informacije o kolegiju
 

 

 

PRAVO OSIGURANJA

 

Kroz nastavu iz predmeta Pravo osiguranja  student dobiva neophodna opća saznanja o pravnom uređenju iznimno važne djelatnosti osiguranja. U suvremenim uvjetima trgovačkog poslovanja osiguranje je od posebnog značenja. Zbog toga proučavanje pravnog okvira toga poslovanja mora uključivati i područje prava osiguranja. Predmet Pravo osiguranja povezan je na razini doktorskog studija s predmetom Pomorsko osiguranje s kojim se nalazi u odnosu općeg prema posebnom istovremeno čineći sustavnu cjelinu. Na specijalističkome poslijediplomskom studiju ti su kolegiji odvojeni. Osim toga, predmet Pravo osiguranja povezan je i s predmetima koji obrađuju materiju prava trgovačkih društava jer se, između ostalog, u okviru ovog predmeta ukazuje na specifičnosti ustrojstava društava koje se bave poslovima osiguranja. Konačno, vezan je i s predmetima koji obrađuju materiju trgovačkog prava jer se naglašavaju specifičnosti sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju.

Način provjere znanja je usmeni ispit iz kolegija.

Studenti koji pišu seminarski rad temu rada izabiru uz prethodnu konzultaciju s izabranim mentorom/ispitivačem.

 

Popis tema predavanja i predavača dostupan je u pod-linku Predavanja.

Popis literature dostupan je u pod-linku Literatura.

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan