Informacije o kolegiju

Pravo kopnenog i zračnog prijevoza - odabrane teme

 

 

Predmet ima status znanstveno-istraživačkog seminara. Sadržaj predmeta, kao i literatura za polaganje ispita, odredit će se individualno prema polaznicima Studija i njihovom interesu s obzirom na izbor teme doktorske disertacije. Time se omogućuje individualni rad sa studentima usmjeren prema onom području iz kojeg je odabrana tema doktorske disertacije, odnosno područjima koja su s time u vezi. Riječ je o produbljenom istraživanju pojedinih pravnih instituta iz područja općeprometnog prava.

Na seminaru se provodi originalno znanstveno istraživanje koje treba rezultirati znanstvenim radom.

Način provjere znanja je usmeni ispit.