GENERAL TRAFFIC LAW:
General Traffic Law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
General Traffic Law
Study: Company Law and Commercial Law - 3. semester
Code: 166829
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
prof. dr. sc. Jasenko Marin
Basic data
General Traffic Law Company Law and Commercial Law - 3. semester
5.0 166829
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Tuesday, 14-15 pm, TRH3, 22/1
 

Trg Republike Hrvatske 3, room 22/I.
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Monday, 9:30 am, Hoto Center, Savska 32, Room No. 926 (9th floor)

Trg Republike Hrvatske 3, room 12
Literature
Radionov, N.; Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja, Osiguranje XII-1/2008-09.; (2008), str
Radionov Radenković, N.; Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: Pozadina izmjena", Hrvatska pravna revija 5/2008.; (2008), str
Radionov Radenković, N.; Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/2008.; (2008), str
Radionov, N., Novačić, T.,; Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoza - stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 67-68/2002.; (2002), str
Filipović, V.; Montrealska konvencija iz 1999. o međunarodnom zračnom prijevozu stupila na snagu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu br. 1/2004.; (2004), str
Radionov, N., Kocijan, I.; Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (I dio), Hrvatska pravna revija 9/2009.; (2009), str
Radionov, N., Kocijan, I.; Prava putnika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili dužeg kašnjenja leta (II dio), Hrvatska pravna revija 10/2009; (2009), str
Radionov, N.; Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj Uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003; (2003), str
Zakon o željeznici (pročišćeni tekst); , str
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (pročišćeni tekst); , str
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (pročišćeni tekst); , str
Zakon o obveznim odnosima (čl. 661-698 Ugovor o prijevozu) (pročišćeni tekst); , str
Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) iz 1999.; , str
Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR); , str
Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu putnika i prtljage cestom; , str
Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz; , str
Description
Exam dates