PREDMETI:
Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Mediji i djeca 2 6.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Pravo informacijskih tehnologija 3 8.0
0,0,0
INFO
Pravo informacijskih tehnologija - seminar 4 4.0
0,0,0
INFO
Pravo informacijskih tehnologija - vježbe 5 2.0
0,0,0
INFO
Cybersecurity and Cybecrime 9 4.0
1,1,1
INFO
Electronic Media Law 9 4.0
1,1,1
INFO
Internet Governance and Regulation 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Information Security 9 4.0
1,1,1
INFO
Osnove informacijske sigurnosti 9 4.0
0,0,0
INFO
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts 9 10.0
0,0,0
INFO
Privacy and Electronic Communications 9 4.0
1,1,1
INFO
Privatnost i elektroničke komunikacije 9 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Informatika i statistika 2 7.0
0,0,0
INFO
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove informatike 2 5.0
0,0,0
INFO
Informatika 3 4.0
0,0,0
INFO
Informatička radionica 5 3.0
0,0,0
INFO