OPĆE INFORMACIJE:
Pravo informacijskih tehnologija - vježbe
Pravo informacijskih tehnologija - vježbe
Studij: Pravo - 5. semestar
Šifra: 191596
ECTS: 2.0
Nositelji: Dražen Dragičević
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić
Ispitni rokovi:
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo informacijskih tehnologija - vježbe Pravo - 5. semestar
2.0 191596
Nositelj Konzultacije Lokacija
Dražen Dragičević
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej

Petkom u 8 h uz raniju najavu na email

Ćirilometodska 4, soba 55/II
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić

Utorkom u 10 sati.

Gundulićeva 10, soba br. 7
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar

Četvrtkom u 12 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić

Utorkom od 9 do 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 39
Literatura
Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.: "Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", Narodne Novine, Zagreb, 2015.; , str
Opća uredba o zaštiti podataka, * članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152); , str
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka; , str
Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 99-110.; , str
Zakon o elektroničkoj trgovini; , str
UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, Službeni list Europske unije L 257, 28.8.2014, str. 73-114: članci 1-5 te članci 25-46.; , str
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: članci 8-9.; , str
Zakon o informacijskoj sigurnosti, članci 1-26; , str
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, članci 1-39; , str
Opis predmeta
Predmet Pravo informacijskih tehnologija bavi se pravnim uređenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njene uporabe u digitalnom okruženju. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija analizira se u povijesnoj perspektivi, s posebnim naglaskom na razvoj i arhitekturu Interneta. Nadalje, predmet obrađuje osnovna načela pravne regulacije informacijskih tehnologija te se bavi njenim utjecajem na društvo u cjelini. Predmetne cjeline podijeljene su tako da reflektiraju najvažnija područja regulacije informacijskih tehnologija i to: računalni kriminalitet; pravo zaštite osobnih podataka; zaštita intelektualnog vlasništva u digitalnom okruženju; upravljanje Internetom i regulacija interneta; elektronička trgovina i elektroničko poslovanje; i informacijska sigurnost. Cjelina koja obrađuje računalni kriminalitet bavi se etiologijom, pojavnim oblicima te materijalnim i procesnim kaznenopravnim uređenjem računalnog kriminaliteta. Pravo zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti u informacijskom društvu obrađuje se u kontekstu europskog pravnog uređenja zaštite osobnih s posebnim osvrtom na temeljna načela zaštite osobnih podataka, pravne pretpostavke za obradu osobnih podataka, posebnim kategorijama osobnih podataka te tehničkim i organizacijskom mjerama u svrhu bolje zaštite osobnih podataka. U sklopu navedene cjeline obrađuje se i zaštita privatnosti u elektroničkim komunikacijama. Cjelina koja se bavi zaštitom intelektualnog vlasništva obrađuje sve vrste licencnih ugovora za korištenje računalnih programa i digitalnog sadržaja te zaštitom nazivlja internetskih domena. Poglavlje koje se bavi upravljanje internetom i regulacijom interneta obrađuje temeljne pojmove, arhitekturu interneta te ulogu međunarodnih organizacija i arbitražnih tijela u regulaciji interneta. Nadalje, cjelinom "Elektroničko poslovanje i elektronička trgovina" obuhvaćen je zakonodavni okvir koji regulira odvijanje poslovanja i trgovine putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija te pravno uređenje elektroničkog potpisa kao temeljne pretpostavke za nesmetano odvijanje i pouzdanost identifikacije u digitalnom okruženju. U posljednjoj cjelini, "informacijska sigurnost", predmet se bavi osnovnim pretpostavkama za postizanje informacijske sigurnosti, njenom ulogom i važnosti u zaštiti informacijskih sustava te fenomenom informacijskog ratovanja.
Ispitni rokovi
11. 09. 2023.