BASICS OF INFORMATION SCIENCE:
Basics of Information Science
Chair of Legal Informatics
Basics of Information Science
Study: Public administration - 2. semester
Code: 111390
ECTS: 5.0
Course coordinators: izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Marko Jurić - Lectures
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić - Lectures
Exam dates:
  • 13. 06. 2024.
  • 27. 06. 2024.
  • 11. 07. 2024.
  • 29. 08. 2024.
  • 12. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Basics of Information Science Public administration - 2. semester
5.0 111390
Lecturer in charge Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej

Fridays at 8 am upon prior e-mail announcement

Ćirilometodska 4, room 55/II
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić (Lectures)

Tuesdays, 9-10am

Trg Republike Hrvatske 3, room 39
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić (Lectures) Gundulićeva 10, room br. 7
Literature
Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.:"Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", Narodne Novine, Zagreb, 2015., Poglavlja 1, 2, 3, 6, 8; , str
* Umjesto poglavlja 5. udžbenika obvezna je literatura novi tekst, koji je dostupan na stranici Katedre u rubrici Dokumenti, a vidljiv je nakon prijave na web stranicu predmeta putem AAI identiteta. Novi tekst usklađen je i s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.; , str
- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije L 119, 04.5.2016, str. 1-88.; Ispravak Uredbe: Službeni list Europske unije L 127, 23.5.2018, str. 2-13.: Članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152); , str
Description
Information technology and social change. Conception, development and role of IT in modern society. Information science - notion, development, aspects of application. Computer networks. Internet and business processes. Standard internet services and wireless networks. Electronic Commerce. Premises and Limitations of Electronic Commerce. E-Government and e-Administration in Croatia. Advanced technologies and personal rights. Information and communication privacy. Security risks and abuses.
Exam dates
13. 06. 2024.
27. 06. 2024.
11. 07. 2024.
29. 08. 2024.
12. 09. 2024.