NASTAVNA SATNICA ZA PREDAVANJA:
Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje
Satnica predavanja u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Satnica predavanja iz predmeta Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje je okvirna te su moguća odstupanja.

 

Datum

Gradivo

 

Uvodno predavanje: sadržaj predmeta, metode i osnovni pojmovi vezani uz izučavanje pravnog položaja žena u prošlosti na hrvatskim područjima i europskom okruženju

 

Uređenje položaja žene u pojedinim pravnim sustavima na hrvatskim područjima do 1848.: srednjovjekovna pravna vrela (zbornici običajnog prava, statutarno pravo dalmatinskih i istarskih gradova, Tripartit) i društveno-gospodarske prilike

 

Uređenje položaja žene u pojedinim pravnim sustavima na hrvatskim područjima do 1848.: privatnopravni položaj žene (brak, obitelj, imovinski odnosi u braku, nasljeđivanje); kaznenopravni položaj žene 

 

Pravni položaj žene na hrvatskim područjima 1848.-1918.: pregled najznačajnijih društvenih, gospodarskih i pravnih reformi relevantnih za pravno uređenje položaja žena

 

Privatnopravni položaj žene: pravna i poslovna sposobnost; imovinsko-pravni položaj; bračnoimovinski režim

 

Privatnopravni položaj žene: brak; osobni odnosi u braku; odnosi u obitelji (roditelj-djeca)

 

Privatnopravni položaj žene: nasljedno pravo udovice i kćeri

 

Kućna zadruga te uloga i pravni položaj žene

 

Radionica: case study – primjer iz prakse građanskog suda

 

Kaznenopravni položaj žene: žena kao počiniteljica/žrtva/svjedok kaznenog djela; Radionica: case study – primjer iz prakse kaznenog suda

 

Iskorak iz privatnog u javno (obrazovanje i zapošljavanje žena)

 

Studentska izlaganja / Repetitorij /Zaključna razmatranja