INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje
Pravna povijest žena - hrvatska baština i europsko okruženje
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 127643
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Krešić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravna povijest žena - hrvatska baština i europsko okruženje Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 127643
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Mirela Krešić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati uz obveznu prethodnu najavu putem emaila.

 

Ćirilometodska 4, soba 35
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica (Predavanja)

Četvrkom od 12 do 13:30 sati. 

Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati konzultacije se održavaju putem Google Meet aplikacije. Mole se studenti da se prethodno (najkasnije do srijede u 12:00h) obavezno najave putem emaila.

 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12A (dvorište)
Literatura
OBVEZNA: Krešić, Mirela; Entitlement of Female Descendants to Property of Croatian Communal Household; Journal on European History of Law, 2011., br. 2 (2011), str. 73-85
OBVEZNA: Krešić, Mirela; Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema OGZ-u na hrvatsko-slavonskom pravnom području; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2010., br. 2 (2010), str. 527-552
OBVEZNA: Krešić, Mirela; Intestate Succession of Female Descendants According to the Austrian General Civil Code in the Croatian-Slavonian Legal Area 1853-1946; Belgrade Law Review, 2010, br. 3 (2010), str. 121-136
OBVEZNA: Krešić, Mirela; The Matrimonial Law of the Muslims of Croatia 1916-1941; Beck Varela, L; Gutierrez Vega, P.; Spinosa, A. (ur.), Crossing Legal Cultures (2009), str. 365-380
OBVEZNA: Dobrovšak, Ljiljana; Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj; Croatica Christiana Periodica, vol. 29., br. 56. (2005), str. 77-104
OBVEZNA: Margetić, Lujo; Hrvatsko srednjovjekovno obiteljsko i nasljedno pravo; Zagreb: Narodne novine (1996), str. odabrane
OBVEZNA: Janeković Roemer, Zdenka; Rod i grad: Dubrovačka obitelj od XIII do XV stoljeća; Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (1994), str. odabrane
OBVEZNA: Lonza, Nella; Dvije izgubljene duše: čedomorstva u Dubrovačkoj republici (1667-1808); Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (2001), str. 261-303
OBVEZNA: Grozdanić, Velinka; Ritossa, Dalida; Povijesni razvoj kaznenopravnog statusa žena; Grozdanić, Velinka (ur.), Kada žena ubije - interdisciplinarni pristup, Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2011), str. 15-92
OBVEZNA: Karbić, Marija; Žene s druge strane zakona. Nekoliko primjera iz srednjovjekovnih gradskih naselja u međurječju Save i Drave; Miljen, Suzana (ur.), Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Zagreb: Društvo studenata povijesti Lucius (2009), str. 51-64
OBVEZNA: Mogorović Crljenko, Marija; Nepoznati svijet istarskih žena: položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću; Zagreb: Srednja Europa (2006), str. odabrane
PREPORUČENA: Adamović, Mirjana; Žene i društvena moć; Plejada; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (2011), str. [object Object]
PREPORUČENA: Boisseau, Tracy Jean; Thomas, Tracy A.; Feminist legal history: essays on women and law; New York: New York University Press (2011), str. odabrane
PREPORUČENA: Duby, Georges; Vitez, žena i svećenik: ženidba u feudalnoj Francuskoj; Split: Logos (1987), str. 215
PREPORUČENA: Čepulo, Dalibor; Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2012), str. odabrane
PREPORUČENA: Eisner, Bertold; Privatno-pravni položaj žene po današnjem pravu Jugoslavije i njegovo uređenje u jedinstvenom Građanskom zakoniku za Jugoslaviju; Zagreb: Globus (1934), str. odabrane
PREPORUČENA: Feldman, Andrea (ur.); Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest; Zagreb: Institut "Vlado Gotovac" (2004), str. odabrane
PREPORUČENA: Gross, Mirjana; "Nevidljive" žene; Erasmus, časopis za kulturu demokracije, 3 (1993), str. 56-64
PREPORUČENA: Janeković Roemer, Zdenka; Maruša ili suđenje ljubavi: bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika; Zagreb: Algoritam (2007), str. 327
PREPORUČENA: Apostolova Maršavelski, Magdalena; Quarta puellaris po običajnom pravu Turopolja (13. - 16. stoljeće); Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1992., br. 2 (1992), str. 141-149
PREPORUČENA: Mill, James Stuart; Podređenost žena; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk (2000), str. 112
PREPORUČENA: Mogorović Crljenko, Marija; Druga strana braka; Zagreb: Srednja Europa (2012), str. odabrane
PREPORUČENA: Novak, Zrinka; Neki aspekti pravnog položaja žena u Vinodolskom zakonu, Senjskom i Krčkom statutu; Historijski zbornik, god. LXII, br. 2 (2009), str. 315-343
PREPORUČENA: Perrot, Michelle; Moja povijest žena; Zagreb: Ibis grafika (2009), str. 221
PREPORUČENA: Prlenda, Sandra; Žene i prvi organizirani oblici praktičnog socijalnog rada u Hrvatskoj; Revija socijalne politike, god. 12., br. 3-4 (2005), str. 319-332
PREPORUČENA: Sperling, Jutta Gisela; Across the religious divide - Woman, Property and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800); New York - London: Routledge (2010), str. odabrane
PREPORUČENA: Pastović, Dunja; "Defect of sex": exclusion of women from jury service in Istria 1873-1918; Journal on European History of Law, 7 (2016), 1 (2016), str. 155-171
Opis predmeta
I. Uvodni dio: sadržaj predmeta, metode i osnovni pojmovi vezani uz izučavanje pravnog položaja žena u prošlosti na hrvatskim područjima i europskom okruženju (2 h)

II. Uređenje položaja žene u pojedinim pravnim sustavima na hrvatskim područjima do 1848.
1. Srednjovjekovna pravna vrela (zbornici običajnog prava, statutarno pravo dalmatinskih i istarskih gradova, Tripartit) i društveno-gospodarske prilike
2. Privatnopravni položaj žene (brak, obitelj, imovinski odnosi u braku, nasljeđivanje)
3. Kaznenopravni položaj žene (4h)

III. Pravni položaj žene na hrvatskim područjima 1848.-1918.
1. Pregled najznačajnijih društvenih, gospodarskih i pravnih reformi relevantnih za pravno uređenje položaja žena (2h)
2. Privatnopravni položaj žene:
2.1. Pravna i poslovna sposobnost; imovinsko-pravni položaj; bračnoimovinski režim (2h)
2.2. Brak; osobni odnosi u braku; odnosi u obitelji (roditelj-djeca) (2h)
2.3. Nasljedno pravo udovice i kćeri (2h)
2.4. Kućna zadruga te uloga i pravni položaj žene (2h)
2.5. Radionica: case study - primjer iz prakse građanskog suda (2h)
3. Kaznenopravni položaj žene: žena kao počiniteljica/žrtva/svjedok kaznenog djela (4h)
3.1. Radionica: case study - primjer iz prakse kaznenog suda (2h)
4. Iskorak iz privatnog u javno (obrazovanje i zapošljavanje žena) (2h)

IV. Studentska izlaganja (2h)

V. Repetitorij; Zaključna razmatranja (2h)
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.