POVIJEST HRVATSKE UPRAVE:
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Povijest hrvatske uprave
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166987
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
Osnovni podaci
Povijest hrvatske uprave Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166987
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
Literatura
OBVEZNA: Ivan Beuc; Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.(odabrana poglavlja); (1985), str
OBVEZNA: Dalibor Čepulo; Centralization, modernizationandnation-building - administrativereformsin Croatia 1848-1918, u: ConferenceParliaments: thelaw, thepracticeandtherepresentationsfromthemiddleages to thepresentday: proceedings; da CruzCoelho, Maria Helena; TavaresRibeiro, Maria Manuela (ur.); (2010), str. 143-149
OBVEZNA: Dalibor Čepulo; Izgradnja hrvatske moderne uprave i javnih službi 1874 - 1876. Hrvatska javna uprava, 3, 2001, 1; (2001), str. 89-127
OBVEZNA: Eugen Pusić; Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi. (odabrana poglavlja).; (1997), str
PREPORUČENA: Beuc, Ivan; Povijest države i prava naroda SFRJ; (1989), str
PREPORUČENA: Čepulo, Dalibor; Položaj i ustroj hrvatskih gradova prema Zakonu o uređenju gradskih općina iz 1881. godine. Hrvatska javna uprava, 2, 2000, 1; (2000), str. 83-120
PREPORUČENA: Goldstein i dr.; Hrvatske županije kroz stoljeća; (1996), str
PREPORUČENA: Medvedović, Dragan; Hrestomatija upravnog prava (odabrana poglavlja); (2003), str
PREPORUČENA: Painter, Martin, Peters B. Guy (eds.); Tradition and Public Administration; Palgrave Macmillan (2017), str. 3-31, 217-233
PREPORUČENA: Pavić, Željko; Od antičkog do globalnog grada; (2002), str
PREPORUČENA: Smrekar, Milan; Priručnik za političko-upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, I-V.; (1899), str
PREPORUČENA: Pusić, Eugen; Upravni sistemi, knj. I-II. (odabrana poglavlja).; (1985), str
PREPORUČENA: Žigrović-Pretočki, Ivan; Upravno pravo kraljevina Hrvatske i Slavonije s obzirom na Ustav; (1911), str
Opis predmeta
Osnovni ciljevi kolegija su:
1) uputiti u značaj tradicijske uvjetovanosti funkcioniranja modernih upravnih sustavau stvarnosti kao pretpostavkenjihovog temeljnijeg razumijevanja,
2) omogućiti poznavanje glavnih upravnih modela i tradicija u Europi i hrvatskom okruženju,
3) razmotriti važnost izvanjskih utjecajana formiranje upravne tradicije na hrvatskom području,
4) potaći studente na kritičko razumijevanje funkcioniranja upravnih institucija u širempravnom i društvenomokruženju,
5) obogatiti studentsku spoznaju povijesnim i poredbeno-povijesnim gradivom za korištenje u daljem znanstvenom istraživanju, napose kod izrade doktorske disertacije.

Sadržaj kolegija
I. Suvremena upravna organizacija i tradicijske odrednice - kontinuitet i diskontinuitet.
II. Glavne upravnetradicije u Europi: Engleska, Francuska, Njemačka. Razvoj uprave u hrvatskom okruženju: Austrija, Ugarska, Venecija, Srbija.
III. Upravna organizacija na području Hrvatske u srednjem vijeku. Županije. Gradovi - kontinentalni model i mediteranska komunalna autonomija.
IV. Javna uprava na hrvatskim područjima u pred-modernom i modernom razdobljudo 1918. (Banska Hrvatska, Vojna krajina, Rijeka, francuska uprava u hrvatskim krajevima, austrijska uprava u Istri i Dalmaciji). Tradicija i racionalizacija, lokalna autonomija i centralizacija. Upravno obrazovanje.
V. Javna uprava u jugoslavenskoj državi do Drugog svjetskog rata. Politička osnova i ustroj javne uprave (unitarizam i centralizam). Banovina Hrvatska.
VI. Javna uprava na području Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Javna uprava u NDH. Partizanski pokret i ustrojavanje javne uprave.
VII. Hrvatska javna uprava u jugoslavenskoj državi nakon Drugog svjetskog rata i upravni preustroj u Republici Hrvatskoj. "Partijska država" i ustroj javne uprave. Hrvatska u federaciji i ustroj javne uprave u Hrvatskoj.
VIII. Hrvatska i upravni preustroj 1992. i dalji razvoj uprave.
Ispitni rokovi
Obavijesti