TRADICIJA KATEDRE:
TRADICIJA KATEDRE ZA TEORIJU PRAVA

Prof. dr. sc. J. Metelko

 

TEORIJA I FILOZOFIJA PRAVA

NA PRAVNOM FAKULTETU U ZAGREBU*

 

 I. Od Kraljevske akademije znanosti do Sveučilišta (1776-1874)

1. Uvodne napomene

           Premda je Političko-kameralni studij (Studium politico-camerale), koji je osnovan u Varaždinu na temelju reskripta kraljice Marije Terezije od 17. srpnja god. 1769, a tri godine kasnije premješten u Zagreb, bio prvi visokoškolski studij u Hrvatskoj na kojemu su se predavali predmeti, koji po svojim temama približno odgovaraju sadržaju nekih predmeta koji se i danas predaju na Pravnom fakultetu u Zagrebu, i predstavljao onu jezgru iz koje se kasnije razvio današnji Pravni fakultet u u okviru Sveučilišta u Zagrebu, s obzirom na zadatak ovoga rada za nas nije ni od kakva značaja, jer su se na tom studiju izučavale samo znanost o policiji (zapravo znanost o upravnoj politici), znanost o trgovini (zapravo znanost o gospodarskoj politici) i znanost o financijama. (...)

 

 

 

 

(*) Teorija i filozofija prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, u: Pravni fakultet u Zagrebu, knj. II, sv. 1, ur. Ž. Pavić, Zagreb, Pravni fakultet, 1996, str. 89-110. (Tekst članka prenesen iz: Metelko, J., Zbornik radova, Zgombić & Partneri, Zagreb, 2006., str. XXX-1-XXX-28)  

  

 

Cjelovit tekst članka u .pdf formatu dostupan je ovdje.