PREDMETI:
Predmeti koje izvode članovi Katedre za teoriju prava

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Teorija javnog prava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Teorija javnog prava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akademsko pisanje 1 4.0
0,0,0
INFO
Filozofija prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Human rights and atrocity crimes prevention 9 4.0
1,1,1
INFO
Ljudska prava i sprečavanje masovnih zločina 9 4.0
1,1,1
INFO
Ljudska prava u teoriji prava 9 4.0
1,1,0
INFO
Metodologija prava 9 4.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Teorija prava 1 8.0
0,0,0
INFO
Teorija prava - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Teorija prava - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Uvod u teoriju prava 1 4.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Uvod u teoriju prava 1 7.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija 3 5.0
0,0,0
INFO