ISPITNI KOLOKVIJI:
Repozitorij
Obavijesti
Student polaže tri kolokvija koji obuhvaćaju ukupno gradivo predmeta Teorija prava, podijeljeno na trećine. Svaki od triju kolokvija sadrži 10 pitanja na zaokruživanje s unaprijed ponuđenim odgovorima (jedan točan odgovor). Točno odgovorenim pitanjem student ostvaruje 1 bod. Maksimalni broj bodova iz jednog kolokvija je deset. Kolokvij se smatra položenim ako student na kolokviju ostvari najmanje 5 od 10 bodova. Student koji položi 2 kolokvija ima pravo ponovnog polaganja jednog nepoloženog kolokvija. Student koji položi sva tri kolokvija ima pravo ponovnog polaganja jednog od triju kolokvija po svom izboru.   Ukupna ocjena iz triju kolokvija utvrđuje se sukladno sljedećoj bodovnoj ljestvici:   bodovi/30   =  ocjena    15-18       =      2    19-22       =      3    23-27       =      4    28-30       =      5   Ukupna ocjena iz triju kolokvija predstavlja konačnu ocjenu iz predmeta Uvod u teoriju prava.