OP:
Teorija prava - vježbe
Teorija prava - vježbe
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 186916
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Burazin
izv. prof. dr. sc. Mario Krešić
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorija prava - vježbe Pravo - 6. semestar
2.0 186916
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Luka Burazin

Ponedjeljkom od 9:00 do 10:30, soba 18, Gundulićeva 10 ili, iznimno, po dogovoru, putem Google Meeta (meet.google.com/kwv-qxvn-iwu).

Gundulićeva 10, soba 18
izv. prof. dr. sc. Mario Krešić

 

srijedom u 10:00 (Dekanat)

 

 

Gundulićeva 10, soba 20
Literatura
Riccardo Guastini; Sintaksa prava; Naklada Breza (2019), str
Luka Burazin, Mario Krešić, Ivana Tucak; Priručnik za teoriju prava - praktični dio; Naklada Breza (2020), str
Opis predmeta
U okviru vježbi iz Teorije prava, studenti analiziraju konkretne normativne tekstove (Ustav, zakoni, uredbe, pravilnici), identificiraju različite vrste pravnih normi i određuju hijerarhijski rang pojedinih normi s obzirom na različite vrste hijerarhijskih odnosa među normama (formalna, materijalna, logička/jezična i vrijednosna hijerarhija). Nadalje, studenti, na temelju analize konkretnih normativnih tekstova, utvrđuju sadržaj pojedinih subjektivnih prava (osobito ustavnih i stvarnih) te ih, primjenom Hohfeldove analitičke sheme, raščlanjuju na osnovne subjektivne pravne položaje (sloboda, zahtjev, otpornost, vlast). Studenti analiziraju praksu Ustavnog suda RH i hrvatskih redovnih sudova i procjenjuju stupanj poustavljenosti hrvatskog pravnog poretka s obzirom na različite aspekte poustavljenja (obvezujuća snaga ustava, prilagođujuće tumačenje zakona, nadtumačenje ustava, neposredna primjena ustavnih normi, utjecaj ustava na političke odnose). Studenti na konkretnim primjerima prepoznaju slučajeve sukoba među normama i pravnih praznina te predlažu rješenja za te sukobe i načine izbjegavanja, stvaranja i popunjavanja praznina. Također, studenti utvrđuju tzv. okvir norme (Kelsen) primjenom općeprihvaćenih tehnika tumačenja u hrvatskoj pravnoj praksi, jezičnih pravila i doktrinarnih teza, te opravdavaju izbor određenog značenja i vježbaju pripisivanje tekstu novog ("izvanokvirnog") značenja. Najzad, primjenom analitičkih kriterija specijaliziranosti funkcija i neovisnosti organa na relevantne ustavne norme, studenti prosuđuju stupanj specijaliziranosti i neovisnosti zakonodavne, sudske i izvršno-uprave vlasti u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.