Teorija prava
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 187234
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Burazin
izv. prof. dr. sc. Mario Krešić
Ispitni rokovi:
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorija prava Pravo - 1. semestar
8.0 187234
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Luka Burazin

Ponedjeljkom od 9:00 do 10:30, soba 18, Gundulićeva 10 ili, iznimno, po dogovoru, putem Google Meeta (meet.google.com/kwv-qxvn-iwu).

Gundulićeva 10, soba 18
izv. prof. dr. sc. Mario Krešić

 

srijedom u 10:00 (Dekanat)

 

 

Gundulićeva 10, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Riccardo Guastini; Sintaksa prava; Naklada Breza (2019), str
PREPORUČENA: Luka Burazin, Mario Krešić, Ivana Tucak; Priručnik za teoriju prava - praktični dio; Naklada Breza (2020), str
Opis predmeta
U okviru predmeta izlaže se filozofija pozitivnog prava shvaćena kao spoj dvaju konvergentnih pravaca istraživanja: s jedne strane, konstruiranja pojmova prikladnih za opisivanje vrijedećeg prava (filozofija prava kao pojmovni laboratorij); s druge, analize diskursa pravnih znanstvenika i sudaca (filozofija prava kao meta-pravna znanost). Razjašnjava se priroda pravnog jezika te istražuju vrste normi na koje nailazimo u pozitivnopravnim poretcima. Analiziraju se načini proizvodnje prava (pravni izvori), s posebnim osvrtom na zakon. Analiziraju se različiti pojmovi i različite vrste ustava. Analiziraju se temeljni pojmovi (normativne hijerarhije, valjanost, antinomije itd.) nužni za objašnjenje strukture pravnih poredaka. Objašnjava se pojam države, analiziraju temeljne državne funkcije te ispituju odnosi između države i međunarodne zajednice. Definiraju se pojmovi tumačenja i primjene prava te raspravlja o epistemološkom statusu pravne znanosti.
Ispitni rokovi
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.
Obavijesti