OBAVIJESTI:
Metodologija prava
Metodologija prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61345
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
Ispitni rokovi:
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Metodologija prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61345
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Luka Burazin

Ponedjeljkom od 9:00 do 10:30 putem Google Meeta (meet.google.com/kwv-qxvn-iwu).

Gundulićeva 10, soba 18
Literatura
OBVEZNA: Goran Dajović; Ogled o metajurisprudenciji; Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu (2015), str. 1-155
OBVEZNA: Luka Burazin; Brian Leiter i naturaliziranje filozofije prava, u: Spaić, Bojan, Banović, Damir (ur.), Savremeni problemi pravne i političke filozofije, Šahinpašić, Sarajevo, 2016.; , str
OBVEZNA: L. Burazin; Posredno i neposredno vrednujuća teorija prava, Revus - časopis za ustavnu teoriju i filozofiju prava, 20 (2013), str. 35-45; , str
OBVEZNA: Duško Vrban; Metodologija prava i pravna tehnika; Pravni fakultet u Osijeku (2013), str. 8-55
PREPORUČENA: Kenneth E. Himma; The Methodology of Conceptual Analysis, in: The Nature of Law - Philosophical Issues in Conceptual Jurisprudence and Legal Theory; Foundation Press (2011), str. 484-566
Opis predmeta
U uvodnom dijelu predmeta studente će se upoznati s osnovnom ulogom i zadaćama metodologije prava te će se raspraviti pitanja predmeta istraživanja teorije prava i načina kako izgraditi uspješnu analitičku teoriju prava. Potom će biti objašnjena primjena pojmovne analize te kako različite vrste pojmovne analize utječu na promjene glede predmeta istraživanja, uglavnom se usredotočujući na metodološke pristupe H. L. A. Harta i J. Raza. Analizirat će se prijedlozi naturaliziranja teorije prava B. Leitera. Nadalje, razmotrit će se dihotomija između posredno i neposredno vrednujuće teorije prava koju je postavila J. Dickson. U nastavku će se razmatrati metoda konstruktivne interpretacije R. Dworkina kao alternativa metodologiji koju zagovara pravni pozitivizam. Izložit će se i normativni pristup predmetu istraživanja teorije prava J. Finnisa. Konačno, analizirat će se dogmatska, sociološka, poredbenopravna i povijesnopravna metoda istraživanja prava.
Ispitni rokovi
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti
Prvi sastanak s polaznicima izbornog predmeta Metodologija prava u akad. god. 2017/2018 održat će se 16. listopada 2017. u 10:00h, soba 47, TMT 14. 
Literatura za predmet Metodologija prava (vidi pod Opće informacije o predmetu - Literatura) može se pribaviti u sobi 14 (fotokopiraonica), TMT 14.