PREDAVANJA:
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - predavanja za redovite studente

 

 

 

srijeda: 9-11.30h (do daljnjeg - online putem Google Meet-a - poveznica za predavanje biti će dostupna u sustavu Merlin)

četvrtak: 11-14h (do daljnjeg - online putem Google Meet-a - poveznica za predavanje biti će dostupna u sustavu Merlin)

 

Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava – okvirni raspored tema predavanja za redovite i izvanredne studente

 

Napomena: U siječnju 2021. godine, održat će se šest sati predavanja iz dijela građanskog procesnog prava, koja će održati nastavnici s Katedre za građansko procesno pravo.

 

 

 

Datum predavanja

Broj sati

TEMA PREDAVANJA

1.

30.9.2020.

  

 

01.10.2020.

3

 

 

3

Uvod u obiteljsko pravo; Izvori obiteljskog prava; Bračno pravo – pojam i glavne značajke; Pravne teorije o braku, definicije braka

 

Sklapanje braka; Oblik braka (građanski i vjerski)   

 

2.

07.10.2020.

 

 

08.10.2020.

3

 

 

3

Pretpostavke za postojanje braka, sudski postupak i pravne posljedice nepostojanja braka; Pretpostavke za valjanost braka

 

Osobna prava i dužnosti bračnih drugova

Prestanak braka – osnove prestanka; Bračni spor; Prestanak braka smrću; Prestanak braka proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim

3.

14.10.2020.

 

15.10.2020.

3

 

3

Poništaj braka

 

Razvod braka – pojam, razvod i rastava braka, sporazumni razvod braka, brakorazvodni uzroci

4.

21.10.2020.

  

22.10.2020.

3

 

3

Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija

 

Izvanbračna zajednica; Životna partnerstva   

5.

28.10.2020.

 

 

29.10.2020.

3

 

 

3

Pravno uređenje odnosa roditelja i djece – povijesni pregled; Obiteljski status djeteta; Utvrđivanje majčinstva i očinstva  

 

Osporavanje majčinstva i očinstva

Pravno uređenje medicinski pomognute oplodnje

6.

04.11.2020.

 

05.11.2020.

3

 

3

 Prava djece; Konvencija o pravima djeteta

 

 Roditeljska skrb; Pravno uređenje odnosa roditelja i djece u ObZ-u

7.

11.11.2020.

 

 

12.11.2020.

3

 

 

3

Ostvarivanje roditeljske skrbi; nadležnost suda; nadležnost centra za socijalnu skrb

 

Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta; Mjere za zaštitu imovinskih interesa djece

 

16. - 20.11.2020.

 

Jesenski redoviti ispitni rok

8.

25.11.2020.

 

26.11.2020.

3

 

3

Posvojenje – pojam i cilj ; Pretpostavke za zasnivanje posvojenja (pasivna i aktivna adoptivna sposobnost); Međudržavno posvojenje

Posvojenje – postupak zasnivanja (nadležnost, tijek postupka, odluka o posvojenju);

9.

02.12.2020.

  

03.12.2020.

3

 

3

Učinci posvojenja

 

Pojam skrbništva; Suvremene tendencije razvoja instituta skrbništva; Osnovna načela, nadležnost; Vrste skrbništva; Pravni status skrbnika

 

10.

09.12.2020.

 

10.12.2020.

3

 

3

Skrbništvo za maloljetne osobe; Skrbništvo za poseban slučaj; Poseban skrbnik u postupcima u kojima sudjeluje dijete – procesni položaj djeteta

 

Lišenje poslovne sposobnosti i skrbništvo za punoljetne osobe

11..

16.12.2020.

 

17.12.2020.

3

 

3

 

Lišenje poslovne sposobnosti i sporovi pred Europskim sudom za ljudska prava

 

Uzdržavanje – pravna priroda i načela  

 12. 

23.12.2020. 

 

7.01.2021.

 

3

Uzdržavanje između bračnih drugova; Uzdržavanje između izvanbračnih drugova i životnih partnera

Uzdržavanje između roditelja i djece; Način određivanja uzdržavanja; Uzdržavanje između ostalih srodnika; Prestanak uzdržavanja; Privremeno uzdržavanje

 

13.

13.01.20211

 

14.01.2021. 

3

 

3

Imovinski odnosi bračnih i izvanbračnih drugova; Dugovi i darovi u bračnom pravu.                                                                                                                                  

Bračni ugovor; Troškovi poroda izvanbračnog djeteta;

14.

20.01.2021.

 

21.01.2021.

3

 

3

Imovinski odnosi roditelja i djece 

 

Europsko obiteljsko pravo

 

25.01.2021. - 29.01.2021. 

 

Zimski redoviti ispitni rok