KOLOKVIJI:
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava
Kolokviji

Ciklus: kolokvij iz obiteljskog prava s osnovama gpp-a

Predviđen broj kolokvija: 3

 • Potrebno bodova za prolaz: 12
  Maximum bodova: 20
  Datum početka prijava: 5. 10. 2018. u 00:00
  Datum završetka prijava: 22. 10. 2018. u 23:59
  Datum kolokvija: 29. 10. 2018. u 16:00
 • Potrebno bodova za prolaz: 12
  Maximum bodova: 20
  Datum početka prijava: 19. 11. 2018. u 00:00
  Datum završetka prijava: 10. 12. 2018. u 23:59
  Datum kolokvija: 17. 12. 2018. u 16:00
 • Potrebno bodova za prolaz: 12
  Maximum bodova: 20
  Datum početka prijava: 7. 1. 2019. u 00:00
  Datum završetka prijava: 14. 1. 2019. u 23:59
  Datum kolokvija: 18. 1. 2019. u 17:00