OBITELJSKO PRAVO:
Obiteljsko pravo
Obiteljsko pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
Šifra: 166758
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić - Predavanja
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac - Predavanja
prof. dr. sc. Irena Majstorović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović - Predavanja
Osnovni podaci
Obiteljsko pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
6.0 166758
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić (Predavanja)

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac (Predavanja)

Utorkom 10.30-12 sati

(uz prethodnu najavu putem e-maila)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović (Predavanja)

Četvrtkom 9-10,30 sati, uz prethodni dogovor elektronskom poštom

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović (Predavanja)

Četvrtkom od 16.00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Literatura
OBVEZNA: Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić D., Korać Graovac, A.; Obiteljsko pravo; Narodne novine, Zagreb (2007), str
OBVEZNA: Alinčić, M.; Građanski brak sklopljen prema državnim propisima i u vjerskom obredu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 41-72
OBVEZNA: Korać Graovac, A.; Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka o opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 147-179
OBVEZNA: Korać Graovac, A.; Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 235-264
OBVEZNA: Hrabar, D.; Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov prilog promicanju dječjih prava; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 291-304
OBVEZNA: Jakovac-Lozić, D.; Dijete kao titular prava na slobodu savjesti, vjerskog ili drugog uvjerenja; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 355-376
OBVEZNA: Jakovac-Lozić, D; Susreti i druženja djeteta s odvojenim roditeljem u presudama Europskog suda za ljudska prava; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 377-427
OBVEZNA: Korać Graovac, A.; Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom obiteljskom pravu; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 429-466
OBVEZNA: Hrabar, D; Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 567-596
OBVEZNA: Jakovac-Lozić, D., Vetma, I.; Seksualna orijentacija posvojitelja i najbolji interes djeteta; Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str. 617-652
OBVEZNA: Alinčić, M; Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, br. 1 (2013), str. 25-37
OBVEZNA: Casals, M.M.; Divorce Mediation in Europe: An Introductory Outline; Electronic Journal of Comparative Law, vol. 9.2 (2005), str
OBVEZNA: Čulo Margaletić, A.; Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa, doktorska disertacija; Zagreb (2011), str
OBVEZNA: Hrvatska pravna revija, X, 2; Izvanbračna zajednica - neka otvorena pitanja; Hrabar, D. (2010), str. 41-48
OBVEZNA: Hrabar, D.; Nova procesna prava djeteta - europski pogled; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. IV, br. 1 (2013), str. 65-76
OBVEZNA: Hrabar, D.; Otvorena pitanja sudovanja u obiteljskim stvarima (Načela i smjernice za novi Lex de processibus familiaribus); Uzelac, A., Garašić, J., Maganić, A. (ur.): Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe, Liber amicorum Mihajlo Dika, Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 277-300
OBVEZNA: Hrabar, D.; Prava djece u Europskoj uniji - pravni okvir; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 53-71
OBVEZNA: Korać Graovac, A.; Povelja o temeljnim pravima Europske unije i obiteljsko pravo; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 25-51
OBVEZNA: Majstorović, I.; Children's Participation in Family Mediation: an Example of New Challenges for Non-Discrimination; Kutsar, D., Warming, H. (ur.): Children and non-discrimination, Interdisciplinary handbook, Tartu: Children's Rights Erasmus Academic Network (2014), str. 91-110
OBVEZNA: Majstorović, I.; Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu: Europska unija i Hrvatska; Korać Graovac, A., Majstorović, I. (ur.): Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine (2013), str. 1-24
OBVEZNA: Šimović, I.; Pravno uređenje obiteljskog doma u hrvatskom obiteljskom pravu - prijepori i dvojbe; Hrvatska pravna revija, 15, br. 2 (2015), str. 33-45
OBVEZNA: Šimović, I.; Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu; Pravo u gospodarstvu, 54, br. 4 (2015), str. 685-708
OBVEZNA: Walker, J.; Introduction to Family Mediation in Europe and its special characteristics and advantages; Council of Europe, CONF 4 (98) RAP, str
PREPORUČENA: Hrabar, D. (ur.); Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava; Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu (2010), str
Opis predmeta
1. Omogućiti polaznicima stjecanje dodatnih stručnih, u osnovi praktičnih znanja te produbljivanje teorijskih znanja o pravnim institutima u okviru obiteljskopravne discipline
2. Upoznati polaznike sa najnovijim trendovima razvoja obiteljskog prava u Republici Hrvatskoj i unutar prava Europske unije
3. Analiziati stanje europskih propisa na području obiteljskog prava te usvojiti komparativna znanja i poželjne europske sudske prakse u obiteljskim sporovima
4. Osigurati polaznicima dostatnu osnovu i alate za stručno i znanstveno izučavanje obiteljskog prava

Sadržaj:
Temeljni obiteljskopravni instituti - brak, novi oblici obiteljskih zajednica - izvanbračne zajednice i istospolne zajednice, pravni odnosi roditelja i djece, prava djece, posvojenje, uzdržavanje, imovinski odnosi, zaštita obiteljskog doma, obiteljska medijacija, utjecaji europskih integracijskih kretanja na hrvatsko obiteljsko pravo

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija:
U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking).
U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja nastave, te praćenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.
Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koje se stječu predmetom. Nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri mogućim izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.
Ispitni rokovi
Obavijesti