OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Rješavanje sporova arbitražom i mirenjerm (predmet)
Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem
Studij: Trgovačkopravni - 10. semestar
Šifra: 61303
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić - Predavanja
prof. dr. sc. Vilim Bouček - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem Trgovačkopravni - 10. semestar
4.0 61303
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić (Predavanja)

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Vilim Bouček (Predavanja)

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško (Predavanja)

Online (Google Meet) ili uživo prema dogovoru.

Ćirilometodska 4, soba 57
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar (Predavanja)

Prema dogovoru e-mailom (drotar@pravo.hr)

Ćirilometodska 4, soba 47
Literatura
SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2009), str. III.2
S. Triva / M. Dika; Građansko parnično procesno pravo; (2004), str. glava 26
K. Sajko; Mjerodavno materijalno pravo za arbitražne sporove s međunarodnim obilježjem, Pravo u gospodarstvu, 33, 1994, br. 3-4, str.; (1994), str. 234. - 244
K. Sajko; Arbitražni sporazum i arbitrabilnost - rješenja i otvorena pitanja u hrvatskom i poredbenom pravu, Pravo u gospodarstvu, 35, 1996, br. 3-4; (1996), str. 272. - 281
H. Sikirić; Izbor mjesta arbitraže, Pravo u gospodarstvu, 35, 1996, br. 3-4; (1996), str. 315. -341
H. Sikirić; Prisilni propisi, pravila neposredne primjene i mjerodavno pravo u međunarodnoj arbitraži, Pravo u gospodarstvu, 39, 1999, br. 1; (1999), str. 83. - 108
H. Sikirić; Arbitražni postupak i javni poredak, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51, 2001, br. 1; (2001), str. 57. - 82
H. Sikirić; Ugovor o arbitraži, Pravo u gospodarstvu, 42, 2002, br. 2; (2002), str. 35. - 56
A. Goldštajn, S. Triva, Međunarodna trgovačka arbitraža; (1987), str. 3. - 120., 132. -195., 198. - 235., 317. - 336
Zakon o arbitraži, NN 88/01; , str
Zakon o mirnom rješavanju sporova, NN br. 67/2023
Newyorška konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka iz 1958. SL MU 11/81; NN MU 4/94 - čl. I. - VII.; , str
Europska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1961. SL MU 12/63; NN MU 4/94 - čl. I. - X.; , str
Washingtonska konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država iz 1965. NN MU 13/98 - čl. 1., 25. - 27., 36 - 48., 50 - 58., 62. - 63. .; , str
Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, NN 142/11; , str
Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila), NN 142/11; , str
Pravilnik o mirenju, NN 142/11; , str
Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1985. Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnom trgovačkom mirenju iz 2002.; , str
Opis predmeta
Pojam i vrste arbitraže. Izvori arbitražnog prava. Ugovor o arbitraži. Arbitrabilnost. Arbitražni sud. Arbitražni postupak. Mjerodavno pravo. Tužba za poništaj pravorijeka. Priznanje i ovrha pravorijeka. Mirenje i druge vrste alternativnog rješavanja sporova.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.