MEĐUNARODNA TRGOVAČKA ARBITRAŽA:
Međunarodna trgovačka arbitraža
Međunarodna trgovačka arbitraža
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
Šifra: 166904
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodna trgovačka arbitraža Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1., 2. semestar
4.0 166904
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Triva, S./ Uzelac, A.; Hrvatsko arbitražno pravo; (2007), str
OBVEZNA: Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo; (2009), str. poglavlje III.2
OBVEZNA: Redfern/Hunter; On International Arbitration, 6th ed.; Oxford University Press, Oxford (2016), str
OBVEZNA: Berger, K. P.; International Economic Arbitration; (1993), str
OBVEZNA: Lew, J.D.M./ Mistelis, L. A./ Kroell, S.; Comparative International Commercial Arbitration; (2003), str
OBVEZNA: Fouchard, P./ Gaillard, E./ Goldman, B.; International Commercial Arbitration; Kluwer Law, Deventer (1999), str
OBVEZNA: Rubino-Sammartano, M.; International Arbitration Law, 3. izd.; (2014), str
OBVEZNA: Varady, T./ Barcelo, J. T./ von Mehren, A.; International Commercial Arbitration, 6. izd.; (2012), str
OBVEZNA: Born, G. B.; International Commercial Arbitration: Commentary and Materials, 2. izd.; (2001), str
OBVEZNA: Zakon o arbitraži, NN 88/01.; , str
OBVEZNA: Zakon o mirenju, NN 18/11.; , str
OBVEZNA: Newyorška konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka iz 1958., SL MU 11/81; NN MU 4/94.,; , str. čl. I. - VII
OBVEZNA: Europska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1961., SL MU 12/63; NN MU 4/94.,; , str. čl. I. - X
OBVEZNA: Washingtonska konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država iz 1965., NN MU 13/98.,; , str. čl. 1., 25. - 27., 36 - 48., 50 - 58., 62. - 63
OBVEZNA: Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, NN 129/15. Pravilnik o arbitraži pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila), NN 129/15.; , str
OBVEZNA: Pravilnik o mirenju, NN 81/02.; , str
OBVEZNA: Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1985. s izmjenama iz 2006.; , str
OBVEZNA: Model zakon UNCITRAL-a o međunarodnom trgovačkom mirenju iz 2002.; , str
PREPORUČENA: Goldštajn, A./ Triva, S.; Međunarodna trgovačka arbitraža; (1987), str. 3-120, 132-195, 198-235, 317-336
PREPORUČENA: Holtzmann H. M./ Neuhaus, J. E.; A Guide to the UNCITRAL Model Law on Arbitration; (1989), str
PREPORUČENA: Carbonneau, T. F.; The Law and Practice of Arbitration, 5. ed.; (2014), str
PREPORUČENA: Craig, W. L./ Park, W.W./ Paulsson, J.; International Chamber of Commerce Arbitration, 3. izd.; (2000), str
PREPORUČENA: Mustill M. J./ Boyd, S.C.; Commercial Arbitration. 2nd. ed.; (1991), str
PREPORUČENA: van den Berg, A.J.; New York Convention of 1958, 2. izd.; (1996), str
PREPORUČENA: Derains, Y/ Schwartz, E. A.; A Guide to the ICC Rules of Arbitration, 2. ed.; (2005), str
PREPORUČENA: Fouchard, P./ Gaillard, E./ Goldman, B.; Traite de l'arbitrage commercial international; (1996), str
PREPORUČENA: Sajko, K.; Mjerodavno materijalno pravo za arbitražne sporove s međunarodnim obilježjem; Pravo u gospodarstvu, 33, 1994., br. 3-4 (1994), str. 234-244
PREPORUČENA: Sajko, K.; Arbitražni sporazum i arbitrabilnost - rješenja i otvorena pitanja u hrvatskom i poredbenom pravu; Pravo u gospodarstvu, 35, 1996., br. 3-4 (1996), str. 272- 281
PREPORUČENA: Sikirić, H.; Izbor mjesta arbitraže; Pravo u gospodarstvu, 35, 1996., br. 3-4 (1996), str. 315.-341
PREPORUČENA: Sikirić, H.; Prisilni propisi, pravila neposredne primjene i mjerodavno pravo u međunarodnoj arbitraži; Pravo u gospodarstvu, 39, 1999., br. 1 (1999), str. 83- 108
PREPORUČENA: Sikirić, H.; Arbitražni postupak i javni poredak; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51, 2001., br. 1. (2001), str. 57-82
PREPORUČENA: Sikirić, H.; Ugovor o arbitraži; Pravo u gospodarstvu, 42, 2003., br. 2 (2003), str. 35-56
PREPORUČENA: Sikirić, H.; Ugovor o arbitraži u praksi Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (izbor odluka); Pravo u gospodarstvu, 44, 2005., br. 2 (2005), str. 9-38
PREPORUČENA: Babić, D.; Pravo mjerodavno za ugovor u praksi Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori; Hrvatska pravna revija (2003), str
PREPORUČENA: Babić, D.; Mirenje u trgovačkim sporovima - Centar za mirenje Hrvatske gospodarske komore; Pravo u gospodarstvu (2004), str. 292-302
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Usvojiti opće znanje o alternativnim metodama rješavanja sporova, a posebno o pojedinostima pravne tehnike na kojoj se zasniva takvo rješavanje.
2. Razumjeti glavne značajke i prednosti arbitraže kao načina rješavanja sporova s međunarodnim obilježjem.
3. Kritički vrednovati iznošenjem argumentiranih stavova pitanja koja se izučavaju na predmetu.
Sadržaj kolegija
1. Pojam i vrste arbitraže
2. Izvori arbitražnog prava
3. Ugovor o arbitraži
4. Arbitrabilnost
5. Arbitražni sud
6. Arbitražni postupak
7. Mjerodavno pravo
8. Tužba za poništaj pravorijeka
9. Priznanje i ovrha pravorijeka
10. Mirenje i druge vrste alternativnog rješavanja sporova.
Ispitni rokovi
Obavijesti