OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno privatno pravo (predmet)
Međunarodno privatno pravo
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 44351
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo Pravo - 7. semestar
8.0 44351
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar

Prema dogovoru e-mailom (drotar@pravo.hr)

Ćirilometodska 4, soba 47
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško

Online (Google Meet) ili uživo prema dogovoru.

Ćirilometodska 4, soba 57
Literatura
OBVEZNA: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, , Zagreb, .; Narodne novine (2009), str. 7.-70., 76.-237., 242.-286., 292.-313
OBVEZNA: VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo,; Zgombić i partneri (2005), str. 1.-267., 415.-580
OBVEZNA: SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. 43.-45., 80.-90., 115.-122
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str. 3-52; 65-337.
OBVEZNA: SIKIRIĆ, Hrvoje; Zakon o međunarodnom privatnom pravu; Tradicionalno XXXIII. Savjetovanje - Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 25., Organizator (2018), str. 61.-140
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim, Stvarni statut u hrvatskom ZMPP-u iz 2017., Zbornik PFZ 71(2021),5; str. 681-714.
OBVEZNA: Zakon o međunarodnom privatnom pravu, NN br. 101/2017, 67/2023
OBVEZNA: Zakon o arbitraži, NN br. 88/2001
OBVEZNA: Pomorski zakonik, NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015; , str. čl. 969. st. 1. toč. 2. i čl. 270
OBVEZNA: Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I");
OBVEZNA: Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze ("Rim II");
OBVEZNA: Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena);
OBVEZNA: Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka i prihvaćanju i ovrsi javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju -; , str. čl. 1.-12., 20.-31., 34.-35., 62.-63., 69., 83.-84
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi sudskih odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja; , str. čl. 1., 3.-7., 15
OBVEZNA: Haški protokol od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja; , str. čl. 3.-8
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) - čl. 1., 3.-7.
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima bračnoimovinskih režima; , str. Čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26
OBVEZNA: Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava; , str. čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26
PREPORUČENA: SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina:; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. IV. Teze za hrvatski Zakon o međunardnom privatnom pravu
PREPORUČENA: BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str.  53-64
PREPORUČENA: MATIĆ, Željko; Međunarodno privatno pravo - posebni dio, Izabrana poglavlja; (1982)
PREPORUČENA: SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2009), str. I.4.2.2.2. Unifikacija prava Europske zajednice (od 70. do 76. stranice) II.11.6. Primjena stranog prava u common law državama (od 237. do 242. stranice) III.3. Moderne metode u SAD (od 359. do 379. stranice) IV.2. Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. (od 413. do 428. stranice) Dodaci (od 508. do 561. stranice; od 589. do 597. stranice i od 623. do 629. stranice)
Opis predmeta
Međunarodno privatno pravo je grana unutarnjeg prava koja metodom kolizijskih pravila, pravila neposredne primjene i posebnih materijalnih pravila uređuje privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem.
U okviru predmeta međunarodno privatno pravo izučava se i međunarodno građansko procesno pravo. Predmet međunarodnog građanskog procesnog prava je građanski postupak s međunarodnim obilježjem (međunarodna nadležnost sudova i drugih tijela u građanskim predmetima, priznanje i ovrha stranih sudskih i arbitražnih odluka, izvođenje dokaza, dostava, ovrha itd).
Pojedine nastavne cjeline su:
Privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem. Povijesni razvitak međunarodnog privatnog prava. Izvori međunarodnog privatnog prava. Međunarodno građansko procesno pravo. Europsko međunarodno privatno pravo. Međunarodno građansko procesno pravo. Harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava s europskim.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Literatura

Obvezatna literatura:

SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, , Zagreb, .; Narodne novine (2009), str. 7.-70., 76.-237., 242.-286., 292.-313

VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo,; Zgombić i partneri (2005), str. 1.-267., 415.-580

SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. 43.-45., 80.-90., 115.-122

BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str. 3-52; 65-337.

SIKIRIĆ, Hrvoje; Zakon o međunarodnom privatnom pravu; Tradicionalno XXXIII. Savjetovanje - Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 25., Organizator (2018), str. 61.-140

BOUČEK, Vilim, Stvarni statut u hrvatskom ZMPP-u iz 2017., Zbornik PFZ 71(2021),5; str. 681-714.

Zakon o međunarodnom privatnom pravu,  NN br. 101/2017, 67/2023;

Zakon o arbitraži, NN br. 88/2001;

Pomorski zakonik, NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015; , str. čl. 969. st. 1. toč. 2. i čl. 270

Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I");

Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze ("Rim II");

Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena);

Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka i prihvaćanju i ovrsi javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju -; , str. čl. 1.-12., 20.-31., 34.-35., 62.-63., 69., 83.-84

Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi sudskih odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja; , str. čl. 1., 3.-7., 15

Haški protokol od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja; , str. čl. 3.-8

Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) - čl. 1., 3.-7.

Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima bračnoimovinskih režima; , str. Čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26

Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava; , str. čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26

 

Dodatna literatura:

SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina:; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. IV. Teze za hrvatski Zakon o međunardnom privatnom pravu

BOUČEK, Vilim, Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i izabrana pitanja mjerodavnog prava, Narone novine, Zagreb, 2021., str.  53-64

 

MATIĆ, Željko; Međunarodno privatno pravo - posebni dio, Izabrana poglavlja; (1982)

SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje; Narodne novine (2009), str. I.4.2.2.2. Unifikacija prava Europske zajednice (od 70. do 76. stranice) II.11.6. Primjena stranog prava u common law državama (od 237. do 242. stranice) III.3. Moderne metode u SAD (od 359. do 379. stranice) IV.2. Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980. (od 413. do 428. stranice) Dodaci (od 508. do 561. stranice; od 589. do 597. stranice i od 623. do 629. stranice)