EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - POSEBNI DIO:
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
Šifra: 166899
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 2. semestar
5.0 166899
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; Narodne novine (2009), str. -I.4. i II., str. 61-73-
OBVEZNA: Bouček, V.; Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II, Liber Amicorum Krešimir Sajko; Pravni fakultet u Zagrebu (2012), str. 17-32
OBVEZNA: Bouček, V.; Europeizacija deliktnog statuta u suvremenom poredbenom međunarodnom privatnom pravu i Uredba Rim II; Hrvatska pravna revija, 7-8/2009 (2009), str. 77-88
OBVEZNA: Bouček, V.; Prijedlog Uredbe Rim II iz 2003. i opće odredbe deliktnoga statuta u hrvatskom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu, u: "Europski sudski prostor"; (2005), str
OBVEZNA: Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano and Paul Lagarde, OJ C 282 p. 1 1980/10/31,; , str
OBVEZNA: Green paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernisation, COM(2002)654 final of 14.1.2003; , str
OBVEZNA: Answers to the "Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernisation"; , str
OBVEZNA: Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), COM/2003/0427 final - COD 2003/0168; , str
PREPORUČENA: Callies Gralf-Peter (Ed. ); Rome Regulations - Commentary, 2nd ed.; Wolters Kluwer (2015), str. 1-855
PREPORUČENA: Dickinson, A.; The Rome II Regulation - The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, 2nd ed.; Oxford University Press, Oxford, (2009), str
PREPORUČENA: Sajko K./Sikirić H./Bouček V./Babić D./Tepeš N.; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator, Zagreb, (2001), str. 288-310
PREPORUČENA: Bouček, V.; Opće odredbe deliktnog statuta u njemačkom međunarodnom privatnom pravu; Hrvatska pravna revija, br. 8/2004. (2004), str. 36-48
PREPORUČENA: Bouček, V.; Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 48, br. 1-2/1998 (1998), str. 117- 148
PREPORUČENA: Czernich, D./ Heiss, H.; EVUe - Das Europaeische Schuldvertragsuebereinkommen; (1999), str
PREPORUČENA: Lasock, D./ Stone, P.A.; Conflict of Laws in the European Community; Professional Books Limited, Abingdon (1987), str
PREPORUČENA: Remien, O.; European private international law, the European Community and its emerging area of freedom, security and justice; Common Market Law Review 38 (2001) (2001), str. 53-86
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Izučavanjem predmeta Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio: ugovorni i deliktni statut doktorandi trebaju steći opća znanja o uređivanju prekograničnih/međunarodnih privatnopravnih odnosa s EU obilježjem i posebna znanja koja se odnose na ugovorne i izvanugovorne (deliktne) odnose.
2. Osposobiti doktorande za primjenu relevantnih pravnih izvora kako bi odredili pravo mjerodavno za konkretan odnos.

Sadržaj kolegija:
I. Ugovorni statut
1. Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I)
1.1. Polje primjene Uredbe
1.2. Poveznice
1.2.1. Autonomija stranaka
1.2.2. Objektivne poveznice, karakteristična činidba
1.2.3. Odstupanja od karakteristične činidbe
1.3. Mjerodavno pravo za posebne vrste ugovora
1.3.1. Potrošački ugovori
1.3.2. Pojedinačni ugovori o radu
1.4. Prisilni propisi i pravila neposredne primjene
1.5. Pristanak i materijalna valjanost
1.6. Oblik ugovora
1.7. Prijenos potraživanja i subrogacija
1.8. Primjena općih instituta mpp
2. Ugovorni statut u europskom mpp de lege ferenda
3. Konvencijska rješenja i hrvatsko pravo de lege ferenda
II. Deliktni statut
1. Pojam deliktnog statuta
2. Deliktni statut u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu
3. Deliktni statut u poredbenom međunarodnom privatnom pravu.
4. Uredba br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze (Rim II)
4.1. Polje primjene Uredbe,
4.2. Opće odredbe deliktnog statuta
4.3. Posebne odrede deliktnog statuta
Ispitni rokovi
Obavijesti