ARBITRAŽNO PROCESNO PRAVO:
Arbitražno procesno pravo
Arbitražno procesno pravo
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166830
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić - Predavanja
prof. dr. sc. Mihajlo Dika - Predavanja
prof. dr. sc. Jasnica Garašić - Predavanja
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić - Predavanja
Osnovni podaci
Arbitražno procesno pravo Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166830
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Alan Uzelac

Online (uz prethodnu najavu na auzelac@pravo.hr).

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić (Predavanja)

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Mihajlo Dika (Predavanja)
prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Predavanja)

srijeda, 11.30 - 13.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
prof. dr. sc. Aleksandra Maganić (Predavanja)

srijedom u 8 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Literatura
OBVEZNA: Triva - Uzelac; Hrvatsko arbitražno pravo; Zagreb (2007), str
OBVEZNA: Arbitraža i alternativno rješavanje sporova; Zagreb (2003), str
OBVEZNA: Triva - Dika; Građansko parnično procesno pravo; Zagreb (2004), str
OBVEZNA: Uzelac; Arbitration in Croatia, in: J. Paulsson (ed.), International Handbook on Commercial Arbitration, Suppl. 81 (October/2014), Croatia-1 to Croatia-60; (2014), str
OBVEZNA: Prigodan izbor aktualnih domaćih i inozemnih radova na izabranu temu, prilagođen temi i interesima studenta; posebno članci o arbitraži u Croatian Arbitration Yearbook i Pravu u gospodarstvu, 2008-2017. čiji će popis biti prezentiran studentima, u ovisnosti o temama koje će biti obrađivane.; , str
PREPORUČENA: Uzelac; Autonomy of the Parties and Autonomy of the Arbitrators: Supremacy vs. Collaboration, Slovenska arbitražna praksa, 1:1/2012; (2012), str. 26-34
PREPORUČENA: Uzelac; Number of Arbitrators and Decisions of Arbitral Tribunals, Arbitration International, 23:4/2007; (2007), str. 573-592
PREPORUČENA: Jurisdiction of the Arbitration Tribunal: Current Jurisprudence and Problem Areas under the UNCITRAL Model Law, International Arbitration Law Review; (2005), str. 153-163
PREPORUČENA: Vidi i širi popis radova u Triva - Uzelac, Hrvatsko arbitražno pravo; (2007), str. 539-558
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti imaju priliku prepoznati glavne odrednice razvoja arbitraže; razumjeti ulogu arbitraže u zaštiti građanskih materijalnih prava; uočiti i primijeniti osnovna načela arbitražnog prava na pojedine probleme iz prakse; analizirati trenutno uređenje propisa iz područja arbitraže te prosuditi potrebu za njihovom izmjenom.

Kolegij sadržajno obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
osnovne teorijske odrednice arbitražnog rješavanja sporova;
arbitrabilnost; ugovor o arbitraži;
arbitri i konstituiranje arbitražnoga suda;
arbitražni postupak;
pobijanje arbitražnoga pravorijeka;
sud i arbitraža;
priznanje i ovrha arbitražnih pravorijeka.
Ispitni rokovi