Predmeti koje izvode članovi Katedre za međunarodno pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomatsko i konzularno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Diplomatsko i konzularno pravo - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
EU u međunarodnom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodna zaštita kulturnih dobara 1 0.0
0,0,0
INFO
Međunarodna zaštita kulturnih dobara - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodni odnosi - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-izvori, subjekti 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-izvori, subjekti - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-mirno rješavanje sporova oružanih sukoba 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-mirno rješavanje sporova oružanih sukoba - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-objekti, UN 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-objekti, UN - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno organizacije 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno organizacije - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo-posebni dio - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka 3 5.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita morskog okoliša 2 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita morskog okoliša - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomatsko i konzularno pravo 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Doktrina pravednog rada u međunarodnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
EU u međunarodnom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodne organizacije 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - objekti, UN 2 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna odgovornost država 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 2 5.0
0,0,0
INFO
Mirno rješavanje međunarodnih sporova 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Pravo međunarodnih ugovora 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Provođenje međunarodnog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimski temelji međunarodnog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Subjekti u međunarodnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka 3 5.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Development of International Law 10, 9 4.0
1,1,1
INFO
Diplomatsko i konzularno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
International Cultural Heritage Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International Law of the Sea 9 4.0
1,1,1
INFO
Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo 6 8.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 10 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Pravo međunarodnih organizacija 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 10 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj međunarodnog prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Konzularno pravo 5 5.0
0,0,0
INFO