Predmeti koje izvode članovi Katedre za međunarodno pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomatsko i konzularno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Diplomatsko i konzularno pravo - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
EU u međunarodnom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodna zaštita kulturnih dobara 1 0.0
0,0,0
INFO
Međunarodna zaštita kulturnih dobara - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodni odnosi - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno građansko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-izvori, subjekti 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-izvori, subjekti - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-mirno rješavanje sporova oružanih sukoba 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-mirno rješavanje sporova oružanih sukoba - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-objekti, UN 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo-objekti, UN - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno organizacije 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno organizacije - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo-posebni dio - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka 3 5.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka - seminar 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita morskog okoliša 2 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita morskog okoliša - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomatsko i konzularno pravo 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Doktrina pravednog rada u međunarodnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
EU u međunarodnom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodne organizacije 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - izvori, subjekti 1 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno javno pravo - objekti, UN 2 6.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna odgovornost država 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodnopravna zaštita morskog okoliša 1, 2 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 2 5.0
0,0,0
INFO
Mirno rješavanje međunarodnih sporova 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Povijest međunarodnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Pravo međunarodnih ugovora 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Provođenje međunarodnog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimski temelji međunarodnog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Subjekti u međunarodnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka 3 5.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Development of International Law 10, 9 4.0
1,1,1
INFO
Diplomatsko i konzularno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
International Cultural Heritage Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International Law of the Sea 9 4.0
1,1,1
INFO
Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo 6 8.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo mora 10 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Pravo međunarodnih organizacija 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 10 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj međunarodnog prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Konzularno pravo 5 5.0
0,0,0
INFO