EU U MEĐUNARODNOM PRAVU:
EU u međunarodnom pravu
EU u međunarodnom pravu
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166914
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Osnovni podaci
EU u međunarodnom pravu Europsko pravo - 1. semestar
3.0 166914
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Literatura
Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, 2010. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom); str. 1-44, 74-90, 124-132.; (2010), str. 1-44, 74-90, 124-132
Lapaš, D.; Odnos međunarodnog i europskog prava - novo lice dualizma?, u: Korać Graovac, A., Majstorović, I.(ur.), Europsko obiteljsko pravo; NN (2013)
Koskenniemi, M.(ed.); International Law Aspects of the European Union (poglavlja 1-6, 8-11, 13-16.); Kluwer (1998), str. (poglavlja 1-6, 8-11, 13-16.)
Seršić, M.; Odnos prava Europske unije i međunarodnog prava; (2005)
Lapaš, D.; Fragmentacija međunarodnog prava - degeneracija ili evolucija?; (2005)
Lisabonski ugovor Europske unije; Adrias (2009)
Lapaš, D.; Pravo međunarodnih organizacija; NN (2008)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti