Teme diplomskih radova iz predmeta Međunarodno pravo
Napomena: teme koje slijede nisu nužno i naslovi diplomskih radova koji se utvrđuju u dogovoru s mentorom, a ne isključuju ni dogovorni odabir neke druge teme

I. Međunarodna zajednica i međunarodno pravo

1. Pojam i pravna priroda međunarodnog prava

2. Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava

 

II. Izvori međunarodnog prava

1. Međunarodno običajno pravo

2. Međunarodno ugovorno pravo

3. Rezolucije i drugi akti međunarodnih organizacija

4. Kodifikacija i progresivni razvoj

5. Pomoćna sredstva za utvrđivanje međunarodnopravnih pravila

6. Sklapanje, izvršavanje, objavljivanje i djelovanje međunarodnih ugovora

7. Jednostrani pravni poslovi

 

III. Subjekti međunarodnog prava

1. Država kao subjekt međunarodnog prava

2. Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizacija

3. Priznanje statusa zaraćene stranke

4. Pojedinac kao subjekt međunarodnog prava

5. Sukcesija država

6. Temeljna prava država

7. Pravni oblici odnosa ovisnosti

8. Područja s posebnim položajem, Država Vatikanskoga Grada i Sveta Stolica

 

IV. Čovjek u međunarodnom pravu

1. Kodifikacija međunarodnopravne zaštite prava čovjeka

2. Međunarodnopravna zaštita prava čovjeka na univerzalnoj osnovi

3. Međunarodnopravna zaštita prava čovjeka na regionalnoj osnovi, osobito u Europi

4. Međunarodnopravna zaštita manjina

5. Kaznena odgovornost pojedinca prema međunarodnom pravu

 

V. Objekti međunarodnog prava

1. Državno područje i granice

2. Unutrašnje morske vode

3. Teritorijalno more

4. Vanjski pojas

5. Isključivi gospodarski pojas

6. Otvoreno more

7. Morski tjesnaci i prokopi

8. Epikontinentski pojas

9. Podmorje izvan državne jurisdikcije

10. Kodifikacija međunarodnog prava mora

11. Zajednička baština čovječanstva kao međunarodnopravni pojam

12. Zračni prostor

13. Svemir

14. Svemirska telekomunikacija

15. Međunarodne rijeke

16. Polarna područja

17. Stjecanje područja

18. Međunarodnopravna zaštita okoliša

 

VI. Organi međunarodnih odnosa

1. Državni organi vanjskog zastupanja

2. Diplomatski odnosi

3. Diplomatski privilegiji i imuniteti

4. Konzularni odnosi

5. Specijalne misije

6. Međunarodni službenici

 

VII. Međunarodne organizacije

1. Pojam i podjele međunarodnih organizacija

2. Preteče, osnivanje i ciljevi Ujedinjenih naroda

3. Glavni organi Ujedinjenih naroda

4. Specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda

5. Održavanje mira i rješavanje sporova u krilu Ujedinjenih naroda

6. Mirovne operacije Ujedinjenih naroda

7. Institucionalni oblici europske integracije

8. Europska unija

9. Vijeće Europe

10. Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi

 

VIII. Mirno rješavanje sporova prema međunarodnom pravu

1. Načini mirnog rješavanja sporova prema međunarodnom pravu

2. Arbitraža

3. Međunarodni sud

 

IX. Međunarodno ratno pravo

1. Razvoj i kodifikacija međunarodnog ratnog prava

2. Oružani sukob i međunarodno pravo

3. Međunarodnopravna ograničenja ratovanja

4. Međunarodno humanitarno pravo

5. Neutralnost