Program konferencije


Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku (NegJusCro)


Konferencija
„Konsenzualni postupci u hrvatskom i poredbenom kaznenom procesnom pravu te u iskustvima praktičara – predstavljanje rezultata istraživanja“Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3/III, dvorana IV, i
Google Meet


Petak, 9. prosinca 2022.


PROGRAM

9,30 – 10,00 Registracija sudionika


10,00 – 10,15 Uvodne riječi

prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Vedrana Šimundža Nikolić, pomoćnica ministra pravosuđa i uprave


10,15 – 10,30 Predstavljanje projekta - sustavni pristup uređenju konsenzualnih postupaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu (ciljevi i metodologija istraživanja)

prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, voditeljica projekta, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


10,30 – 11,00 Presuda na temelju sporazuma stranaka – normativne nedorečenosti i praktični odgovori
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Igor Martinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


11,00 – 11,30 Sporazumi u dokazne svrhe - nedostatni normativni okvir i posljedice u praksi

prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu


11,30 – 12,15 Panel rasprava

Moderatorica: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
Dražen Tripalo, Vrhovni sud Republike Hrvatske
Irena Kvaternik, Županijski sud u Zagrebu
Vanja Marušić, ravnateljica USKOK-a
dr. sc. Laura Valković, odvjetnica


12,15 – 13,00 Pauza za ručak i kavu


13:00 – 13:30 Putevi i stranputice u primjeni kaznenog naloga u hrvatskom kaznenom pravosuđu

prof. dr. sc. Zlata Đurđević, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Marija Đuzel, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu


13,30 – 14,00 Priznanje okrivljenika na raspravi kao posljedica neformalnog sporazuma: instrument povećanja učinkovitosti ili kompromitacija kaznenog postupka?

izv. prof. dr. sc. Igor Martinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
doc. dr. sc. Ivana Radić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu


14,00 – 14:30 Uvjetna odgoda (i odustanak od) kaznenog progona - komparativni pregled i hrvatska kaznenoprocesna stvarnost

izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Marija Đuzel, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
doc. dr. sc. Ivana Radić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu


14,30 – 15,15 Panel rasprava

Moderator: izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet
Vedrana Šimundža Nikolić, Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Uprava za kazneno pravo
mr. sc. Sanja Nola, Općinski kazneni sud u Zagrebu
Krunoslav Stjepan Rajačić, Općinski državni odvjetnik u Zagrebu
Lea Čavić, odvjetnica


15,15 – 15,30 Zatvaranje konferencije

 

Ovu konferenciju je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku (IP-2019-04-1275 ).