Sudjelovanje na konferencijama

Izvještaj o sudjelovanju na konferenciji EU and Comparative Law Issues and Challenges International Scientific Conference „EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future“
10-11 September 2020, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek

U Osijeku je 10. i 11. rujna 2020. održana međunarodna znanstvena konferencija, u okviru koje je Prva online sekcija bila posvećena kaznenopravnim temama. U okviru sekcije, održano je jedanaest izlaganja, od kojih su tri bila posvećena tematici konsenzualnih postupaka u suvremenom kaznenom procesnom pravu. Dvoje članova projektnog tima održala su izlaganja - prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas održala je izlaganje na temu “Consensual Justice in Croatian Criminal Procedural Law: the Need for a Systematic Approach”, dok je doc. dr. sc. Ante Novokmet održao izlaganje na temu “Clash Between Victim’s Right to Effective Investigation and Plea Bargaining Procedure as Legitimate Tool to Dispose a Case in Practice of the European Court of Human Rights”. Komparativnopravnom diskursu doprinijelo je izlaganje doc. dr. sc. Bobana Miškoskog na temu “Factual Support of the Gulity Plea and Sentence Bargaining During the Criminal Procedure – the Macedonian Experience”. Doc. dr. sc. Miškoski istaknuo je niz problema koji su detektirani u makedonskom uređenju instituta sporazumijevanja o kazni (sentence bargaining), istaknuvši posebno da taj oblik sporazumijevanja nije zaživio u praksi u mjeri u kojoj se to očekivalo, uslijed blage sudske politike kažnjavanja zbog koje se sporazumijevanje “ne isplati”. Uz to, normativno uređenje mnoga je pitanja ostavilo otvorenima, što se, nakon diskusije koja je uslijedila, moglo zaključiti i u odnosu na hrvatsko uređenje sličnog instituta. Kao poseban problem, i u hrvatskom i u makedonskom pravnom uređenju, istaknut je nedostatak transparentnosti kod nagodbi, što je naročito naglašeno u makedonskom pravu jer su smjernice državnim odvjetnicima za postupanje pri sporazumijevanju tajne. Posebna rasprava povela se na temu prihvatljivosti nagodbi u slučajevima kaznenih djela protiv spolne slobode počinjenih na štetu djece, uz zaključak da bi u svakom slučaju bilo potrebno ograničiti mogućnost primjene tog instituta s obzirom na težinu i vrstu kaznenih djela.


Repozitorij