Predmeti koje izvode članovi katedre za kazneno procesno pravo

Predmeti

poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama- seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo- opći dio - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Djeca i kazneno pravo 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 2 3.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravna odgovornost pravnih osoba - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo-posebni dio 2 5.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo-posebni dio - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 5.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija 2 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo - seminar 2 5.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti 2 6.0
0,0,0
INFO
poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - opći dio 1 7.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo 1 3.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudjelovanje na poslijediplomskom tečaju 1, 2 3.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku 2 3.0
0,0,0
INFO
Europski sud za ljudska prava - kaznenopravni aspekti 2 6.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije 2 3.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - posebni dio 2 7.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 2 6.0
0,0,0
INFO
Poredbeno kazneno pravosuđe 2 3.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihijatrija 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u penologiju i penitencijarno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO
Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Razvoj supranacionalnog kaznenog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Dokazna sredstva u kaznenom postupku - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo Europske unije - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno-procesno pravni poredbeni sustavi - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Međunarodno kazneno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Penitencijarno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo - odabrane teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Human Rights and Criminal Justice 10 4.0
1,1,1
INFO
Kazneno pravo Europske unije 10 4.0
0,0,0
INFO
Kriminalistika 10 4.0
0,0,0
INFO
Ljudska prava i kazneno pravosuđe 10 4.0
0,0,0
INFO
Penitencijarno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Criminal Law of the European Union 10, 9 4.0
1,1,1
INFO
Kazneno procesno pravo 5 8.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
European and International Cooperation in Criminal Matters 9 4.0
1,1,1
INFO
International Criminal Procedure 9 4.0
1,1,1
INFO
Introduction to Croatian Criminal Justice System 9 4.0
1,1,1
INFO
Međunarodno kazneno procesno pravo 9 4.0
1,0,0
INFO
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts 9 10.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Psihijatrija i pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Transitional Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove kaznenog i prekršajnog prava 3 4.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Prekršajno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO