POREDBENO KAZNENO PRAVOSUĐE:
Poredbeno kazneno pravosuđe
Poredbeno kazneno pravosuđe
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166810
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno kazneno pravosuđe Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
3.0 166810
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Četvrtkom od 8 sati, molim uz prethodnu najavu e-mailom

Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Damaška, M.; Models of criminal procedure; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/2001 (2001), str. 477 - 506
OBVEZNA: Damaška, M.; O miješanju inkvizitornih i akuzatornih procesnih formi; HLJKPP 2/97 (1997), str. 381-394
OBVEZNA: Ivičević Karas, E.; ., O reformama suvremenog francuskog kaznenog postupka iz aspekta jačanja procesne uloge državnog odvjetništva; HLJKPP 1/2010 (2010), str. 109 - 124
OBVEZNA: Pajčić, M.; Modeli prethodnog postupka (nastavni materijal dostupan na http://www.pravo.unizg.hr/KPP/pskpz); , str
PREPORUČENA: Krapac, D.; Engleski kazneni postupak; Zagreb (1995), str
PREPORUČENA: Pavišić, B.; Talijanski kazneni postupak; Rijeka (2002), str
PREPORUČENA: Damaška, M.; Lica pravosuđa i državna vlast Usporedni prikaz pravosudnih sustava; Nakladni zavod Globus, Zagreb (2008), str
PREPORUČENA: Damaška, M.; O nekim učincima stranački oblikovanog pripremnog kaznenog postupka; HLJKPP 1/2007 (2007), str. 3-15
PREPORUČENA: Damaška, M.; Sudbina anglo-američkih procesnih ideja u Italiji; HLJKPP 1/2006 (2006), str. 3-5
PREPORUČENA: Damaška, M.; Napomene o sporazumima u kaznenom postupku; HLJKPP 1/2004 (2004), str. 3-20
PREPORUČENA: Herrmann, J.; Modeli reforme glavne rasprave u kaznenom postupku u istočnoj Europi: usporednopravna perspektiva; HLJKPP1/97 (1997), str. 255-278
PREPORUČENA: Ivičević, E.; Plaider coupable - Nova alternativa klasičnom kaznenom postupku u francuskom pravu; HLJKPP 1/2005 (2005), str. 203-208
PREPORUČENA: Vladimir Ljubanović; Državno odvjetništvo: njegov položaj, ustrojstvo i funkcije u kaznenom postupku; HLJKPP, br. 2/96 (1996), str
PREPORUČENA: Thaman, S.; Suđenja pred novom ruskom kaznenom porotom i nulifikacija kaznenog zakona u njezinu pravorijeku: pouke za porotom inspiriranu reformu u Euroaziji i šire; HLJKPP 1/2008 (2008), str. 357-438
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Steći znanja koja se temelje na uspoređivanju uređenja pojedinih stadija kaznenog postupka u europskim državama, osobito Njemačkoj, Francuskoj i Italiji;
2. Proširiti spoznaje o pojmu kaznenog pravosuđa te akuzatornom i mješovitom tipu kaznenog postupka;
3. Razumijeti temelje i ratio suvremenog trenda uvođenja državnoodvjetničke istrage (prethodnog postupka) u Europi;
4. Razviti sposobnost analitičkog i kritičkog sagledavanja rezultata suvremenih reformi kaznenog postupka mješovitog tipa, napose širenja konsenzualnih postupaka;
5. Vrednovati prednosti i nedostatke danas prevladavajućeg modela državnoodvjetničkog prethodnog postupka.

Sadržaj kolegija
Kolegijem će biti obuhvaćeni sljedeći sadržaji: pojam pravosuđa i kaznenog pravosuđa, mješoviti postupak kontinentalnih europskih država u kojem se isprepliću elementi spora stranaka i elementi službenog uredovanja državnih tijela,anglo-američki akuzatorni kazneni postupak kao spor ravnopravnih stranaka pred pasivnim sudom, tendencija uvođenja akuzatornih procesnih formi u kaznene postupke zemalja kontinentalne Europe (posebno konsenzualnih postupaka), poredbeni pregled uređenja prethodnog postupka (njemačko, francusko i talijansko pravo); poredbeni pregled uređenja rasprave (njemačko, francusko i talijansko pravo); poredbeni pregled uređenja redovitih pravnih lijekova (njemačko, francusko i talijansko pravo).
Ispitni rokovi
Obavijesti