KRIMINALISTIKA:
Kriminalistika
Kriminalistika
Studij: Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
Šifra: 166805
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Karas
Osnovni podaci
Kriminalistika Kaznenopravne znanosti - 2. semestar
6.0 166805
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Željko Karas
Literatura
OBVEZNA: Pavišić, B., Modly, D., Veić, P.; Kriminalistika, knjiga l.; Golden marketing - Tehnička knjiga (2006), str
OBVEZNA: Modly, D.; Očevid; MUP (2010), str
OBVEZNA: Pavliček, J.; Kriminalistički intervju; Međunarodno kriminalističko udruženje (2013), str
OBVEZNA: Pavliček, J.; Krvni delikti; Međunarodno kriminalističko udruženje (2015), str
OBVEZNA: Karas, Ž.; Kriminalistički značaj pribavljanja osumnjičenikovog iskaza prije početka kaznenog postupka; Policija i sigurnost (2015), str
OBVEZNA: Karas, Ž.; Povijesni razvoj redarstvenih vlasti; HLJKPP (2016), str. 153-186
OBVEZNA: Karas, Ž.; Uvod u kriminalistiku; MUP (2012), str
PREPORUČENA: Mršić, G., Modly. D., Popović, M.; Forenzika: Istraživanje mjesta događaja; Hrvatska sveučilišna naknada (2015), str
PREPORUČENA: Mršić, G., Modly, D.; Forenzika: Operativni podsjetnik za kriminaliste; Hrvatska sveučilišna naknada (2016), str
PREPORUČENA: Pavliček, J.; Uporaba trodimenzionalnog laserskog skenera u kriminalističkom istraživanju i kaznenom postupku; Policija i sigurnost (2011), str. 1, 93-102
PREPORUČENA: Pavliček, J., Pemper, M.; Položaj kriminalistike u prevenciji i suzbijanju terorizma, Zbornik radova s međunarodne konferencije "Rat protiv terorizma nakon 10 godina"; MUP (2012), str. 211-226
PREPORUČENA: Pavliček, J., Ljubin Golub, T.; Gender Differences in Interview Tactics with Suspect. Journal of Criminal Investigation and Criminology; (2013), str. 64(3), 267-274
PREPORUČENA: Karas, Ž.; eke poteškoće u provedbi radnje prikrivenog istražitelja; Policija i sigurnost (2012), str. 21(3), 574-593
PREPORUČENA: Karas, Ž.; Udio postupanja redarstvenih vlasti u provedbi istražne radnje očevida; HLJKPP (2011), str. 18(1), 31-47
PREPORUČENA: Karas, Ž.; Neke kriminalističke značajke hvatanja na počinjenju kaznenog djela; Zbornik prispevkov Peti slovenski dnevi varstvoslovja, Ljubljana, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (2004), str. 535-544
PREPORUČENA: Karas, Ž.; Role of Forensic Evidence Collected on a Crime Scene; The Tenth Biennial International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe (2014), str
PREPORUČENA: Karas, Ž.; Mistaken Eyewitness Identification in Lineup. Criminalistics/Criminal investigation in Europe - State of the Art and Challenges for the Future; Ljubljana, Faculty of Criminal Justice and Security (2011), str
Opis predmeta
Tijekom nastave će biti obuhvaćeni sadržaji u odnosi na pojam, predmet i zadatke kriminalistike, sustav kriminalistike, razvoj kriminalistike, odnos prema spoznaji i dokazivanju u kaznenom postupku (činjenice, dokazi, sumnja, verzije).

Sadržaji kriminalističke taktike se odnose na praksu otkrivanja, istraživanja i sprečavanja kriminaliteta kako bi se usavršili postojeće načine radi otkrivanja, razjašnjavanja i sprečavanja kaznenih djela. U taktici će biti posebno tretirane izvidne radnje, posebne dokazne radnje te hitne dokazne radnje.

Iz područja kriminalističke tehnike (istražne i laboratorijske meode) proučavanjem, prilagođavanjem i usavršavanjem znanstveno-tehničkih metoda i sredstava za suzbijanje kriminaliteta s ciljem otkrivanja i tumačenja tragova u otkrivačko-dokazne svrhe.

Iz područja kriminalističke metodike se proučavaju posebnosti otkrivanja, istraživanja i dokazivanja pojedinih vrste kaznenih djela.

Ciljevi kolegija:
1. Steći znanja iz kriminalistike kao znanosti i kriminalističkog istraživanja kao praktične primjene,

2. Upoznati polaznike studija sa sadržajima kriminalističke znanosti koji su involvirani u norme ZKP-a i drugih kaznenopravnih propisa,

3. Proširiti znanja polaznika u području udjela pojedinih vrsta dokaza u otkrivanju i istraživanju kaznenih djela, te značaja pojedinih radnji u odnosu na vrste kaznenih djela,

4. Proširiti znanja polaznika u području taktike pojedinih radnji,

5. Raščlaniti odabrane kriminalističke slučajeve radi stjecanja uvida u okolnosti koje doprinose istraživanju i pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja, i

6. Potaknuti kod postdiplomanta razvoj sposobnosti raščlambe i kritičkog razmišljanja o postupanju i dokazima.
Ispitni rokovi
Obavijesti