RASPORED PREDAVANJA:
Kazneno procesno pravo (predmet)
Obavijesti
Raspored predavanja iz kaznenog procesnog prava - akad.god. 2019./20.

RASPORED PREDAVANJA IZ KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

AKAD. GOD. 2019./2020. - ZIMSKI SEMESTAR

 I. turnus: ponedjeljak (14-17 sati), TRH 14/dv. III / četvrtak (8-11 sati), TRH 14/II, dv. V

 

Datum:

Tema predavanja:

Ponedjeljak, 30. IX. 2019.

Uvodno predavanje

Četvrtak, 3. X. 2019.

Temeljni pojmovi kaznenog procesnog prava

Ponedjeljak, 7. X. 2019.

Tri povijesna tipa kaznenog postupka

Četvrtak, 10. X. 2019.

Izvori kaznenog procesnog prava

Ponedjeljak, 14. X. 2019.

Subjekti kaznenog postupka; Sud 

Četvrtak, 17. X. 2019.

Nadležnost sudova

Ponedjeljak, 21. X. 2019.

Državni odvjetnik

Četvrtak, 24. X. 2019.

Okrivljenik i branitelj          

Ponedjeljak, 28. X. 2019.

Oštećenik i žrtva

Četvrtak, 31. X. 2019.

Oblici i stadiji kaznenog postupka

Ponedjeljak 4. XI. 2019.

Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika

Četvrtak, 7. XI. 2019.

Istražni zatvor  

11. – 16. XI. 2019.

Jesenski izvanredni ispitni rok

Ponedjeljak, 18. XI. 2019.

Kaznena prijava i izvidi 

Četvrtak, 21. XI. 2019.

Istraga i istraživanje 

Ponedjeljak, 25. XI. 2019.

Dokazne radnje

Četvrtak, 28. XI. 2019.

Posebne dokazne radnje                  

Ponedjeljak, 2. XII. 2019.

Optuživanje s kontrolom optužnice

Srijeda, 4. XII. 2019. u 17 sati dv. III, TRH 14

Prva provjera znanja

Ponedjeljak, 9. XII. 2019.

Nagodba, sporazumijevanje stranaka  

Četvrtak, 12. XII. 2019.

Rasprava – pripremno ročište, dokazni postupak

Ponedjeljak, 16. XII. 2019.

Rasprava – presuda      

Četvrtak, 19. XII. 2019.

Pojam i vrste činjenica u kaznenom postupku

Ponedjeljak, 23. XII. 2019.

Dokazi i dokazivanje u kaznenom postupku  

Četvrtak, 9. I. 2020.

Nezakoniti dokazi 

Ponedjeljak, 13. I. 2020.

Žalba  

Četvrtak, 16. I. 2020.

Izvanredni pravni lijekovi

Ponedjeljak, 20. I. 2020.

Repetitorij   

Četvrtak, 23. I. 2020.

Potpisi

 

RASPORED PREDAVANJA IZ KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. - ZIMSKI SEMESTAR

II. turnus: utorak (11-14 sati), TRH 14/II, dv. V / četvrtak (11 – 14 sati), TRH 14/II, dv. III

 

Datum:

Tema predavanja:

Utorak, 1. X. 2019.

Uvodno predavanje

Četvrtak, 3. X. 2019.

Temeljni pojmovi kaznenog procesnog prava

Ponedjeljak, 7. X. 2019. – zajedno s I. turnusom

Tri povijesna tipa kaznenog postupka

Četvrtak, 10. X. 2019.

Izvori kaznenog procesnog prava 

Utorak, 15. X. 2019.

Subjekti kaznenog postupka; Sud 

Četvrtak, 17. X. 2019.

Nadležnost sudova

Utorak, 22. X. 2019.

Državni odvjetnik

Četvrtak, 24. X. 2019.

Okrivljenik i branitelj

Utorak, 29. X. 2019.

Oštećenik i žrtva 

Četvrtak, 31. X. 2019.

Oblici i stadiji kaznenog postupka

Ponedjeljak, 4. XI. 2019. – zajedno s I. turnusom

Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika 

Četvrtak, 7. XI. 2019.

Istražni zatvor 

11. – 16. XI. 2019.

Jesenski izvanredni ispitni rok

Utorak, 19. XI. 2019.

Kaznena prijava i izvidi 

Četvrtak, 21. XI. 2019.

Istraga i istraživanje 

Utorak, 26. XI. 2019.

Dokazne radnje

Četvrtak, 28. XI. 2019.

Posebne dokazne radnje    

Utorak, 3. XII. 2019.

Optuživanje s kontrolom optužnice  

Srijeda, 4. XII. 2019. u 17 sati dv. III, TRH 14

Prva provjera znanja

Utorak, 10. XII. 2019.

Nagodba, sporazumijevanje stranaka 

Četvrtak, 12. XII. 2019.

Rasprava – pripremno ročište, dokazni postupak 

Utorak, 17. XII. 2019.

Rasprava – presuda       

Četvrtak, 19. XII. 2019.

Pojam i vrste činjenica u kaznenom postupku 

Utorak, 7. I. 2020.

Dokazi i dokazivanje u kaznenom postupku  

Četvrtak, 9. I. 2020.

Nezakoniti dokazi  

Utorak, 14. I. 2020.

Žalba  

Četvrtak, 16. I. 2020.

Izvanredni pravni lijekovi; Druga provjera znanja   

Utorak, 21. I. 2020.

Repetitorij  

Četvrtak, 23. I. 2020.

Potpisi; Treća provjera znanja   

 

 

RASPORED PREDAVANJA IZ KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. - ZIMSKI SEMESTAR

Izvanredni studenti

 

Predavanja se održavaju ponedjeljkom, 17 – 20 sati, u dvorani V/II, TRH 14

 

Datum:

Tema predavanja:

30. IX. 2019.

Uvodno predavanje

7. X. 2019.

Temeljni pojmovi kaznenog procesnog prava; Tri povijesna tipa kaznenog postupka ELIZABETA

14. X. 2019.

Izvori kaznenog procesnog prava; Subjekti kaznenog postupka

21. X. 2019.

Sud i nadležnost sudova 

28. X. 2019.

Državni odvjetnik, okrivljenik i branitelj, oštećenik, žrtva  

4. XI. 2019.

Stadiji i oblici kaznenog postupka; Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika  

18. XI. 2019.

Istražni zatvor

25. XI. 2019.

Kaznena prijava i izvidi

2. XII. 2019.

Istraga i istraživanje; Dokazne radnje i posebne dokazne radnje 

9. XII. 2019.

Optuživanje s kontrolom optužnice; Nagodbe stranaka 

16. XII. 2019.

Rasprava: tijek, dokazni postupak, presuda 

23. XII. 2019.

Pojam i vrste činjenica u kaznenom postupku; dokazivanje u kaznenom postupku  

13. I. 2020.

Žalba i izvanredni pravni lijekovi

20. I. 2020.

Repetitorij, potpisi