HUMAN RIGHTS PROTECTION IN CRIMINAL PROCEEDINGS:
Katedra za kazneno procesno pravo English
Human Rights Protection in Criminal Proceedings
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Human Rights Protection in Criminal Proceedings
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166802
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Basic data
Human Rights Protection in Criminal Proceedings Criminal Law - 1. semester
3.0 166802
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, room 3
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas Trg Republike Hrvatske 3, room Trg Republike Hrvatske 3
Literature
REQUIRED: Krapac, D.; Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije, VII. izdanje; Narodne novine, Zagreb, 2015. (ili VI. izdanje iz 2014.) (2015), str. odabrani dijelovi: Stožerno načelo kaznenog procesnog prava: Načelo pravičnog postupka pred kaznenim sudom (str. 150-190); pravna mišljenja visokih sudova - Europskog suda za ljudska prava
REQUIRED: Krapac, D.; Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.; Bonačić, M.; Burić, Z.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima (ur. Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (2013), str
REQUIRED: Batistić Kos, V.; Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Narodne novine, Zagreb (2012), str
REQUIRED: * Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN MU 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10.; , str
RECOMMENDED: Bojanić, I.; Đurđević, Z.; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava; HLJKPP 2/2008 (2008), str. 973 - 1003, 973 - 1003
RECOMMENDED: Đurđević, Z.; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe; HLJKPP 2/2009. (2009), str. 783-808, 785-788
RECOMMENDED: Đurđević, Z.; Tripalo, D.; Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse; HLJKPP 2/2006 (2006), str. 551 - 596, . 553 - 566
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Primjena teorije indikacija u okviru načela jednakosti oružja, u: Liber Amicorum Mihajlo Dika (ur. A. Uzelac, J. Garašić, A. Maganić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 943 - 962
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Okrivljenikovo pravo da ispituje svjedoke optužbe u stadiju istrage kao važan aspekt načela jednakosti oružja stranaka u kaznenom postupku (u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovač protiv Hrvatske); HLJKPP 2/2007 (2007), str. 999 - 1018
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III. specijalističko savjetovanje, Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u RH; Zbornik radova, 2009 (2009), str. 1-19
RECOMMENDED: Karas, Ž.; Neujednačena sudska praksa u kaznenom postupku kao povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava; Zbornik PFZ 1/2014 (2014), str. 111-131
RECOMMENDED: Krapac, D.; Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava; Zbornik PFZ 3/2010 (2010), str. 1207-1240
RECOMMENDED: Krapac, D.; Trajanje kaznenog postupka i pravo na kazneno suđenje u razumnom roku; Zbornik PFZ 1/2013 (2013), str. 5-70
RECOMMENDED: Pajčić, M.; Pravo okrivljenika na uvid u spis predmeta tijekom prethodnog kaznenog postupka u pravnim sustavima nekih europskih država i praksi Europskog suda za ljudska prava; HLJKPP 1/2010 (2010), str. 25-52
RECOMMENDED: Pajčić, M.; Valković, L.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje; HLJKPP 2/2012 (2012), str. 751-794
RECOMMENDED: Pleić, M.; Zabrana mučenja u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske i praksu Ustavnog suda RH; HLJKPP 2/2016 (2016), str. 247 - 279
RECOMMENDED: Valković, L.; Burić, Z.; Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP 2/2011 (2011), str. 521-556
RECOMMENDED: Valković, L.; Pravo na pristup branitelju u svjetlu presude Dvorski protiv Hrvatske; HLJKPP 2/2016 (2016), str. 339-369
Description
Exam dates