STATUS OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS IN CRIMINAL LAW:
Katedra za kazneno procesno pravo English
Status of Persons with Mental Disorders in Criminal Law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Status of Persons with Mental Disorders in Criminal Law
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166797
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić
Basic data
Status of Persons with Mental Disorders in Criminal Law Criminal Law - 1. semester
3.0 166797
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, room 3
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić

Thursdays from 2 p. m.

Gundulićeva 10, room 21
Literature
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravni položaj počinitelja kaznenih djela s duševnim smetnjama; Zagreb: Sveučilišna tiskara (2002), str. izabrana poglavlja
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Pravni okvir za primjenu prisilne hospitalizacije: regulativa i kritički osvrt, u: Slađana Štrkalj-Ivezić (ur.) Medicinski i pravni okvir za hospitalizaciju osoba s duševnim poremećajima; Zagreb (2011), str. 9-34
REQUIRED: Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. Presude: Tomašić, Novak, Prežec, A., V.D., Đorđević
REQUIRED: Grozdanić, Velinka (ur.); Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Rijeka (2015), str
REQUIRED: Grozdanić, Velinka; Tripalo, Dražen; Novosti u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; HLJKPP 2(2013) (2013), str. 795-820
RECOMMENDED: Goreta Miroslav i sur.; Psihijatrijska vještačenja: kazneno pravo, I dio; Zagreb: Medicinska naklada (2005), str
RECOMMENDED: Goreta, M.; Peko-Čović, I.; Buzina, N.; Majdančić, Ž.; Aktualna pitanja forenzičkopsihijatrijskih vještačenja seksualnih delinkvenata; HLJKPP br. 1 (2004), str. 201-216
RECOMMENDED: Goreta, Miroslav; Analiza društvene opasnosti psihički poremećenih delinkvenata u okvirima institucionalnih mjera sigurnosti; Penološke teme (1988), str. 3-4, 221-233
RECOMMENDED: Goreta, M.; Peko-Čović, I.; Buzina, N.; Mužinić-Masle, L.; Majdančić, Ž.; Prisilno zadržavanje i prisilni smještaj s forenzičkopsihijatrijskog aspekta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 1. (2002), str. 63-83
RECOMMENDED: Goreta, Miroslav; Kritički osvrt na položaj neubrojivih bolesnika u novom hrvatskom zakonodavstvu - psihijatrijski pristup; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (1999), str. 565-574
RECOMMENDED: Goreta, Miroslav; Jukić, Vlado (ur.); Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Zagreb: Medicinska naklada, str
RECOMMENDED: Goreta, Miroslav; Turković Ksenija (ur.); Psihijatrija i zakon; Zagreb: Psihijatrijska bolnica Vrapče (1998), str
RECOMMENDED: Grozdanić, Velinka; Tragovi razvoja posebnog statusa neuračunljivog delinkventa u povijesti krivičnog prava starog i srednjeg vijeka; Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, br. 9 (1988), str. 37-52
RECOMMENDED: Grozdanić, Velinka; Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (1996), str. 501-510
RECOMMENDED: Grozdanić, Velinka; Kurtović, Anita; Smanjena ubrojivost prema novom zakonskom uređenju; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2 (1999), str. 519-530
RECOMMENDED: Horvatić, Željko; rivična odgovornost duševno abnormalnih delinkvenata u angloameričkom pravu; Zbornik Pravnog Fakulteta u Rijeci, god. 6 (1985), str. 61-87
RECOMMENDED: Krapac, Davor; Ograničenja prava na osobnu slobodu u postupcima državnih tijela prema osobama s duševnim smetnjama, u: Psihijatrija i zakon; Zagreb: Psihijatrijska bolnica Vrapče (1998), str. 11-24
RECOMMENDED: Šenudula-Jengić, Vesna i dr.; Terapijski izlazi - ograničenja u predikciji opasnosti i rizika, u: Goreta, Miroslav / Jukić, Vlado (ur.) Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama; Zagreb: Medicinska naklada (2000), str. 284-298
RECOMMENDED: Novoselec, Petar; Opći dio kaznenog prava; Zagreb: Sveučilišna tiskara (2004), str. 203-226; 417-426
RECOMMENDED: Tripalo, Dražen; Novosti u posebnim postupcima i skraćenom postupku; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2 (2002), str. 301-325
RECOMMENDED: Turković, K., Dika, M., Goreta, M., Đurđević, Z.; Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: Komentar s prilozima; agreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Psihijatrijska bolnica Vrapče (2001), str. izabrana poglavlja
Description
Exam dates