Prikazi

U okviru CoCoCrim projekta članovi projektnog tima u svrhu znanstveno-stručnog usavršavanja pohađaju brojne međunarodne konferencije, škole i tečajeve.

 

Na sljedećim linkovima nalaze se prikazi konferencija, škola i tečajeva koje su u okviru ispunjenja projektnih aktivnosti i obaveza pohađali članovi projektnog tima:

 

1. Godišnji seminar o borbi protiv korupcije u Europskoj uniji 2015. godine - zamrzavanje, oduzimanje i povrat imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, Trier, Njemačka, 27. i 28. travanj 2014. godine - Marina Gutschy

 

2. Konferencija Europsko kazneno procesno pravo u službi financijskih interesa Europske unije: sadašnje stanje i izazovi, Dubrovnik, 14.-16. svibnja 2015. - Željko Karas, Stjepan Gluščić

 


Repozitorij