Osnovne informacije

CoCoCrim je četverogodišni znanstveno-istraživački projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost

 

Provedba projekta započela je 1. ožujka 2015. godine, a predviđeni datum završetka projekta je 28. veljače 2019. godine. Na projektu sudjeluje trinaest članova.  Članovi projektnog tima su znanstvenici s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Visoke policijske škole u Zagrebu.

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

Zamjenica voditeljice projekta: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Tajnik projekta: dr. sc. Zoran Burić.

 

Teme koje članovi projekta istražuju su sljedeće:

 

1) načelo uzajamnog priznanja u kaznenom pravu Europske unije;

2) postupci predaje temeljem europskog uhidbenog naloga u kaznenom pravu Europske unije i izručenje kao institut međunarodne kaznenopravne pomoći;

3) prijenos dokaza u kaznenom pravu Europske unije i sustavu klasične međunarodne kaznenopravne pomoći;

4) problematika nadležnosti i primjenjivost načela ne bis in idem u kaznenom pravu Europske unije i klasičnom sustavu međunarodne kaznenopravne pomoći;

5) suđenja u odsutnosti u kaznenom pravu Europske unije i klasičnom sustavu međunarodne kaznenopravne pomoći;

6) prijenos postupaka u kaznenom pravu Europske unije i klasičnom sustavu međunarodne kaznenopravne pomoći;

7) pritvor, mjere nadzora i transfer osuđenih osoba u kaznenom pravu Europske unije i klasičnom sustavu međunarodne kaznenopravne pomoći;

8) policijske i carinske baze podataka, zaštita osobnih podataka i razmjena podataka iz kaznene evidencije;

9) zaplijena i oduzimanje imovinske koristi;

10) institucije kaznenopravne suradnje u Europskoj uniji;

11) sudska kontrola u kaznenom pravu Europske unije i klasičnom sustavu međunarodne kaznenopravne pomoći.

 

Glavni ciljevi projekta su unapređivanje hrvatskog kaznenopravnog sustava i znanstvenog istraživanja u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Dva segmenta istraživanja su a) suradnja sa državama članicama EU, b) regionalna i međunarodna suradnja u kaznenim stvarima. Istraživačka grupa se sastoji od 13 starijih i mlađih znanstvenika sa tri hrvatska pravna fakulteta. Suradnja u progonu ratnih zločina bilo je ključno političko i pravno pitanje u Hrvatskoj u zadnja dva desetljeća. Sada je fokus pomaknut na suradnju s državama članicama EU. Kao što su kazneni postupci pred MKSJ bili neostvarivi bez kaznenopravne suradnje država, danas je učinkoviti nacionalni kazneni progon moguć samo kroz realizaciju potpune i intenzivne suradnje sa državama članicama EU. Učinkovita suradnja u progonu teških kaznenih djela ima višestruke političke i pravne vrijednosti za Hrvatsku, kao što je vjerodostojno članstvo u EU, stabilnost u regiji i zaštita ljudskih prava. Ključno za identifikaciju Hrvatske kao demokratske europske države je poštivanje vladavine prava i netoleriranje teških kaznenih djela. Rezultati istraživanja biti će predstavljeni na godišnjim konferencijama i okruglim stolovima, objavljeni u znanstvenim radovima dostupnim i na web stranici projekta te implementirani u kurikulum na hrvatskim sveučilištima i Pravosudnoj akademiji. Projekt će doprinijeti usavršavanju pet mladih znanstvenika te ojačati mentorske sposobnosti hrvatskih pravnih fakulteta.

 

General objectives of the project are the improvement of Croatian criminal justice system and the advancement in Croatian legal scientific research in the field of judicial cooperation in criminal matters. The improvement of prosecution will occur as regards: a) cooperation with the EU member states, b) regional cooperation. The advancement of Croatian legal scientific research will be realized through scientific activities of research group composed of senior and young researchers from three Croatian universities specialised in the field of EU, international and regional cooperation in criminal matters. Cooperation in the prosecution of war crimes has been a crucial political and legal issue in Croatia in the past two decades. Presently the focus is moved to cooperation with the EU member states. As judicial proceedings before the ICTY were unsustainable without criminal law cooperation of the States, the effective national criminal prosecution today is as well possible only through realization of full and intensive judicial cooperation with the EU member states. Effective cooperation in the prosecution of serious crimes has multiple political and legal values for Croatia, such as credible membership in the EU, stability in the region, and the protection of human rights. It is crucial for the identification of Croatia as a democratic European state that respects the rule of law and does not tolerate any kind of serious crimes. The outcome of the research will be publication of collection of scientific papers on issues related to forms, institutions and problems of the EU and regional judicial cooperation and the level of compliance of Croatian law, judiciary and case law. The research results will be presented at the public round tables and final conference, and implemented in course curriculum at the Croatian University and Judicial Academy. The project will contribute to the training of six young researches and will strengthen mentoring capacities of Croatian law schools.