VIKTIMOLOGIJA:
Viktimologija
Viktimologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186930
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: doc. dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Viktimologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186930
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 14,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

utorkom u 11,45 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1 ili putem Google meeta (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Wallace, H.; Victimology: Legal, Psychological, and Social Perspectives; Pearson AB (2007), str. 403
Lyane, S. (2014); Viktimologie: Die Lehre von Verbrechensopfern; Verlag Oesterreich (2014), str. 250
Meško, G., Sarik, E. Getoš Kalac, A.-M.; Mapping the Victimological Landscape of the Balkans A Regional Study of Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies; Berlin: Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V. in coop. with Duncker Humblot. (2020), str. 581
Walklate S.; Handbook of Victims and Victimology; Routledge (2018), str. 410
Daigle, L.E.; Victimology: A Text/Reader; SAGE (2018), str. 692
Zvonimir Šeparović; Viktimologija; Informator (1998), str. 299
Getoš Kalac, Anna-Maria; Pribisalić, Dalia
Tamna i svijetla strana tamne brojke kriminala: O izazovima istraživanja nepoznanica i blagoslovu neznanja // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 5; 637-673 doi:10.3935/zpfz.70.5.03 (domaća recenzija, članak, znanstveni);
Getoš Kalac, Anna-Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana; Burić, Zoran
Victimology, Victimisation (Typology) & Victim Protection in Croatia // Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies / Meško, Gorazd ; Sárik, Eszter ; Getoš Kalac, Anna-Maria (ur.).
Berlin : Freiburg : Zagreb: Duncker & Humblot in coop. with Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and University of Zagreb's Faculty of Law, 2020. str. 223-276;
Getoš Kalac, Anna-Maria; Šprem, Petra
Obiteljsko nasilje u doba pandemije - preliminarni rezultati analize hrvatskih policijskih statistika // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 72 (2022), 4; 1037-1073 doi:10.3935/zpfz.72.4.03 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
Opis predmeta
Jedan od ciljeva predmeta je predstaviti studentima nastanak i razvoj te prezentirati osnovne teorijske pravce u viktimologiji. Analizirat će se osnovni oblici viktimizacije s posebnim naglaskom na vrste kaznenog djela i žrtve. Interakcija između žrtve kaznenog djela i kaznenopravnog sustava u odnosu na ulogu žrtve unutar sustava te pomoć i podršku koju sustav omogućuje žrtvama kaznenog djela. Također, predmet će se baviti i samim metodama istraživanja u viktimologiji, kao i usmjeravanjem na aktualna empirijska istraživanja u svijetu (npr. International Crime Victim Surveys (ICVS)).
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti