VIKTIMOLOGIJA:
Viktimologija
Viktimologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186930
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: doc. dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 11. 2023.
  • 29. 01. 2024.
  • 12. 02. 2024.
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Viktimologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186930
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 14,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

utorkom u 11,45 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1 ili putem Google meeta (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Wallace, H.; Victimology: Legal, Psychological, and Social Perspectives; Pearson AB (2007), str. 403
Lyane, S. (2014); Viktimologie: Die Lehre von Verbrechensopfern; Verlag Oesterreich (2014), str. 250
Meško, G., Sarik, E. Getoš Kalac, A.-M.; Mapping the Victimological Landscape of the Balkans A Regional Study of Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies; Berlin: Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V. in coop. with Duncker Humblot. (2020), str. 581
Walklate S.; Handbook of Victims and Victimology; Routledge (2018), str. 410
Daigle, L.E.; Victimology: A Text/Reader; SAGE (2018), str. 692
Zvonimir Šeparović; Viktimologija; Informator (1998), str. 299
Getoš Kalac, Anna-Maria; Pribisalić, Dalia
Tamna i svijetla strana tamne brojke kriminala: O izazovima istraživanja nepoznanica i blagoslovu neznanja // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 5; 637-673 doi:10.3935/zpfz.70.5.03 (domaća recenzija, članak, znanstveni);
Getoš Kalac, Anna-Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana; Burić, Zoran
Victimology, Victimisation (Typology) & Victim Protection in Croatia // Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies / Meško, Gorazd ; Sárik, Eszter ; Getoš Kalac, Anna-Maria (ur.).
Berlin : Freiburg : Zagreb: Duncker & Humblot in coop. with Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and University of Zagreb's Faculty of Law, 2020. str. 223-276;
Getoš Kalac, Anna-Maria; Šprem, Petra
Obiteljsko nasilje u doba pandemije - preliminarni rezultati analize hrvatskih policijskih statistika // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 72 (2022), 4; 1037-1073 doi:10.3935/zpfz.72.4.03 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
Opis predmeta
Jedan od ciljeva predmeta je predstaviti studentima nastanak i razvoj te prezentirati osnovne teorijske pravce u viktimologiji. Analizirat će se osnovni oblici viktimizacije s posebnim naglaskom na vrste kaznenog djela i žrtve. Interakcija između žrtve kaznenog djela i kaznenopravnog sustava u odnosu na ulogu žrtve unutar sustava te pomoć i podršku koju sustav omogućuje žrtvama kaznenog djela. Također, predmet će se baviti i samim metodama istraživanja u viktimologiji, kao i usmjeravanjem na aktualna empirijska istraživanja u svijetu (npr. International Crime Victim Surveys (ICVS)).
Ispitni rokovi
20. 11. 2023.
29. 01. 2024.
12. 02. 2024.
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti