SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA:
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 174188
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
prof. dr. sc. Borislav Petrović
Izvođači: dr. sc. Lucija Sokanović - Predavanja
Osnovni podaci
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 174188
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
prof. dr. sc. Borislav Petrović
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Lucija Sokanović (Predavanja)
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti