OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
Studij: Kaznenopravni - 10. semestar
Šifra: 61274
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Munivrana
prof. dr. sc. Ksenija Turković
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno kazneno pravo Kaznenopravni - 10. semestar
4.0 61274
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Munivrana

Konzultacije po dogovoru

Trg Republike Hrvatske 3, soba soba 17/I
prof. dr. sc. Ksenija Turković
Literatura
OBVEZNA: Ronald C. Slye, Beth Van Schaack; International Criminal Law; Aspen Publishers (2009), str
PREPORUČENA: Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson; An Introduction to International Criminal Law and Procedure; Cambridge University Press (2010), str. [object Object]
PREPORUČENA: William A. Schabas; An Introduction to the International Criminal Court; Cambridge University Press (2011), str. [object Object]
Opis predmeta
U okviru predmeta međunarodno kazneno pravo studenti će se upoznati s pojmom međunarodnog kaznenog prava, njegovim povijesnim razvojem i modernim tendencijama. Naglasak će biti na upoznavanju s pravom i praksom međunarodnih ad hoc tribunala te stalnog Međunarodnog kaznenog suda. Imajući u vidu dinamičan razvoj ove grane prave, popis literature biti će obogaćen izvacima iz relevantnih presuda i odluka međunarodnih kaznenih sudova te recentnim znanstvenim člancima. Od studenata se očekuje da redovno pohađaju nastavu i da pročitaju literaturu određenu za svaki sat kako bi mogli aktivno sudjelovati u nastavi i raspravama. To će im omogućiti promišljeno razumijevanje teorije i prakse međunarodnog kaznenog prava.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.