OBAVIJESTI:
Medicina i pravo
Obavijesti
Please prepare for presentations as agreed in the class. By the end of this week, the full schedule will be announced here. This week there is no class. The same applies for next week due to the regular exams.    The presentations and discussion will take place in this calendar year on the following dates: November 22, November 29, December 6, 13 and 20. 
Osnovana literatura za ispit za hrvatske studente je:    Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava  / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.)., Zagreb : Pravni fakultet, 2016 (monografija) (izabrana poglavlja)   Dodatna literatura:  1.  Informirani pristanak  / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.). Zagreb : Sveučilište, 2009 (priručnik). 2.  Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva  / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.). Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. (priručnik).  3.  Predavanja etike u psihijatriji: Skice slučajeva  / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.). Zagreb : Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012 (priručnik).  4.  Reproduktivno zdravlje - Analiza slučajeva s etičkim komentarom  / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.). Zagreb : Pravni fakutet Sveučilište u Zagrebu, 2011 (priručnik).    Način polaganja ispita: aktivnost na satu, izrada prezentacije i kratkog eseja (ili usmeni ispit)
PREDAVAČI: doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička, dr.sc. Aleksandar Mašavelski Konzultacije: Četvrtkom u 10 sati, CM 4, soba 54   MJESTO ODRŽAVANJA NASTAVE: Dvorana 5, CM 4 VRIJEME: Četvrtkom, 12:30-14 h   Syllabus: predmet slijedi poglavlja u Hrestomatiji i bavi se pitanjima koja se raspravljaju na svakom satu: 1. pojam i sadržaj medicinskog prava; što je pravo na zdravlje i sto isto uključuje; 2. međunarodno (kazneno) pravo i pravo na zdravlje: 3.prava pacijenata kao korisnika zdravstvenih usluga, 4. osobe s duševnim smetnjama, 5. staleško pravo liječnika te čuvanje liječnička tajna, 6. odluke o početku i kraju života i medicinsko kazneno pravo 7. medicinski potpomognuta oplodnja 8. biomedicinsksa istrživanja i ljudski genom 9. informirani pristanak te zaštita osobnih podataka u medicini 10. presađivanje dijalova ljudskog tijela 11. vještaćenje u medicini 12. odgovornosti zdravstvenih radnika i ustanova, 13. kaznena djela protiv zdravlja ljudi, 14. alternativno rješavanje sporova u medicini 
Hrvatski Unit of UNESCO Chair in bioethics (voditeljica: dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička),  nastoji studentima predmeta Medicina i pravo i Bioetika i ljudska prava ponuditi sadržaje tih predmeta koji obuhvaćaju ciljeve Bioethics Core Curriculuma razvijenim od strane UNESCO-a.   Katedra za kazneno pravo predmet Bioetika i ljudska prava (Bioethics and Human Rights) nudi studentima pete godine Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima, a predmet Medicina i pravo u prvom je redu namijenjen domaćim studentima. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonijela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja. Studenti koji to budu željeli moći će polagati ispit, i držati izlaganje na hrvatskom jeziku. Kako je predmet Bioethics and Human Rights povezan (u dijelu)  sa predmetom Medicina i pravo , dio nastave će biti zajednički za sve studente, upravo zbog važnosti integracije studenata. Taj će dio nastave biti izvođen na engleskom jeziku. Dodatno, ovaj će predmet sadržavati i nastavu koja će studentima polaznicima Pravne klinike Grupe za zaštitu prava pacijenata, omogućiti i detaljno poznavanje materije hrvatskog medicinskog prava, u njegovoj cjelini i u dijelovima (kaznenopravni aspekt, građanskopravni, prekršajni, disciplinski itd).  Molimo da za informacije slijedite i stanicu predmeta: Bioethics and Human Rights:  http://www.pravo.unizg.hr/KP/predmet/bahr  
nedopušteni medicinski eksperimenti:   http://www.youtube.com/watch?v=GZW38-WXdyM&t=206s