OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava
Kriminologija s osnovama kaznenog prava
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 44129
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: doc. dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 16. 04. 2024.
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kriminologija s osnovama kaznenog prava Socijalni rad - 7. semestar
3.0 44129
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 14,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

utorkom u 11,45 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1 ili putem Google meeta (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12/I
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača (Predavanja)

Četvrtkom u 12 sati, Zrinjevac 17;

 

Trg Republike Hrvatske 14, soba Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
Literatura
OBVEZNA: Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš; Uvod u kriminologiju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. 278
OBVEZNA: Tamna i svijetla strana tamne brojke kriminala: O izazovima istraživanja nepoznanica i blagoslovu neznanja // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 70 (2020), 5; 637-673 doi:10.3935/zpfz.70.5.03 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
OBVEZNA: Getoš Kalac, Anna-Maria; Bezić, Reana
Gender and Crime in Croatia: Female Criminality in Context. In: Stanojoska, A., Dimovski, D., Maksimova, E. (eds) The Handbook on Female Criminality in the Former Yugoslav Countries. Springer, Cham. (2023), 75-104, https://doi.org/10.1007/978-3-031-27628-6_3
OBVEZNA: Getoš Kalac, Anna-Maria; Bezić, Reana
Criminology, crime and criminal justice in Croatia // European Journal of Criminology, 14 (2017), 2; 242-266 doi:10.1177/1477370816648523 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
OBVEZNA: Getoš Kalac, Anna-Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana; Burić, Zoran
Victimology, Victimisation (Typology) & Victim Protection in Croatia // Mapping the Victimological Landscape of the Balkans: A Regional Study on Victimology and Victim Protection with a Critical Analysis of Current Victim Policies / Meško, Gorazd ; Sárik, Eszter ; Getoš Kalac, Anna-Maria (ur.).
Berlin : Freiburg : Zagreb: Duncker & Humblot in coop. with Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and University of Zagreb's Faculty of Law, 2020. str. 223-276
OBVEZNA: Getoš, Anna-Maria; Giebel, Stefan
Strah od kriminala među studentima Pravnog fakulteta u Splitu // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 49 (2012), 3; 533-552 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
PREPORUČENA: Željko Horvatić; Osnove kriminologije; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (1998), str. 210
Opis predmeta
U okviru kolegija 'Kriminologija s osnovama kaznenog prava' studenti stječu znanja i vještine s područja kaznenog prava (osnove) i kriminologije, kao samostalne i multidisciplinarne znanosti.

Sadržaj predmeta
OSNOVE KAZNENOG PRAVA: Uvod, Opći dio kaznenog prava (kaznenopravne sankcije), Posebni dio kaznenog prava, Maloljetničko kazneno pravo, Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama
UVOD U KRIMINOLOGIJU: Predmet kriminologije, Metode kriminologije, Definicija kriminologije, Odnos kriminologije s drugim kaznenim znanostima
KRIMINOLOŠKA FENOMENOLOGIJA- UČENJE O POJAVNIM OBLICIMA KAŽNJIVIH PONAŠANJA: Uvod u kriminološku fenomenologiju, Delikti nasilja, Imovinski kriminal, Zlouporaba opojnih droga, Organizirani kriminal, korupcija i pranje novca, Cyber-kriminal, Fenomenološke posebnosti određenih skupina delinkvenata
KRIMINOLOŠKA ETIOLOGIJA - UČENJE O UZROCIMA KAŽNJIVIH PONAŠANJA: Uvod u kriminološku etiologij, Prvi kriminološki diskursi, Pozitivistička škola, Ekološke teorije, Teorija anomije, Teorija etiketiranja, Teorija diferencijalne asocijacije, Teorija genetske predispozicije za kažnjivo ponašanje, Radikalna kriminologija, Ostale kriminološke teorije
Ispitni rokovi
16. 04. 2024.
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.