CRIME PREVENTION POLICY:
Crime Prevention Policy
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Crime Prevention Policy
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166795
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
prof. dr. sc. Borislav Petrović
Basic data
Crime Prevention Policy Criminal Law - 1. semester
3.0 166795
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
prof. dr. sc. Borislav Petrović
Literature
REQUIRED: Derenčinović D.; Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije; , str
REQUIRED: Derenčinović D.; Ogledi o terorizmu i antiterorizmu; Zagreb (2005), str
REQUIRED: Becker; Derenčinović (ed.); International Terrorism - The Future Unchained; Zagreb (2008), str
REQUIRED: Kurtović, A.; Organizirani kriminalitet - kaznenopravna pitanja odgovornosti (krivnje) i sankcija; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1999), str. 163-174
REQUIRED: Kurtović; Tomašević; Organizirani kriminalitet: oduzimanje koristi stečene kaznenim djelom; Policija i sigurnost, 8(1999), 3-4 (1999), str. 171-185
REQUIRED: Novoselec (ur.) i dr.; Posebni dio kaznenog prava; Zagreb (2011), str. odabrana poglavlja
RECOMMENDED: Bačić F.; Neki kaznenopravni aspekti problematike organiziranog kriminaliteta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo praksu, 6(1999).1 (1999), str. 37-54
RECOMMENDED: Derenčinović D.; Mit(o) korupciji; Zagreb (2001), str
RECOMMENDED: Derenčinović D.; Nisu na prodaju - o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 1(2010), 1 (2010), str. 53.-72
RECOMMENDED: Derenčinović D.; Novi obzori terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište; Zagreb (2007), str
RECOMMENDED: Horvatić Ž.; Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala; Zagreb (2002), str
RECOMMENDED: Horvatić Ž,; Globalno suprotstavljanje kriminalu na prijelomu milenija; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51(2001), 2 (2001), str. 249-305
RECOMMENDED: Horvatić; Đurđević; rogram Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe; Hrvatska i Ujedinjeni narodi, Zagreb (1996), str. 215-236
RECOMMENDED: Ivičević Karas E.; Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem; Zagreb (2011), str
RECOMMENDED: Krapac D.; Pogled na neke važnije odredbe novoga hrvatskoga kaznenog zakonodavstva o organiziranom kriminalitetu i pitanja njihove praktične primjene; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 511-543
RECOMMENDED: Krapac D.; Posebne mjere i radnje za otkrivanje i suzbijanje kaznenih djela organiziranoga kriminaliteta u novom Zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 4(1997), 2 (1997), str. 403-418
RECOMMENDED: Mrčela M.; Posjedovanje droge - oblik organiziranog kriminaliteta?; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 803-810
RECOMMENDED: Novosel D.; Kaznenopravni aspekti i dometi Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta; Hrvatska pravna revija, 1(2001), 5 (2001), str. 122-133
RECOMMENDED: Novoselec P.; Organizirani kriminal - pitanja kaznenopravnih inkriminacija nedozvoljenih ponašanja; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 763-778
RECOMMENDED: Sačić Ž.; Suzbijanje organiziranog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj - kriminalistička stajališta; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 833-874
RECOMMENDED: Sieber U.; Internationale Organisierte Kriminalitaet; Cologne: Carl Heymanns Verlag (1997), str
RECOMMENDED: Singer M.; Organizirani kriminal; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 547-576
RECOMMENDED: Svedrović M.; Položaj branitelja u kaznenim postupcima za kaznena djela u svezi s organiziranim kriminalitetom; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 5(1998), 2 (1998), str. 875- 900
RECOMMENDED: Van Duyne et al.; Criminal Finances and Organising Crime in Europe; Nijmegen (2003), str
Description
Exam dates