MISDEMEANOR LAW:
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Misdemeanor Law
Study: Criminal Law - 2. semester
Code: 166814
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Ivo Josipović
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
Basic data
Misdemeanor Law Criminal Law - 2. semester
3.0 166814
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Ivo Josipović

Monday, 12 a.m.

Trg Republike Hrvatske 14, room 46/II. kat
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Due to sabbatical, in academic year 2023/24 consultations will not be held.

Tkalčićeva 48-50, room 1
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

 Thursday at 12, Zrinjevac 17

Trg Republike Hrvatske 14, room Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
Literature
REQUIRED: Bonačić, Marin; Rašo, Marko; Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, 2012., br. 2 (2012), str. 439-472
REQUIRED: Derenčinović, Davor; Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta; Informator, 62(2014), 6316-6317 (2014), str. 1-3
REQUIRED: Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta; Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2 (2013), str. 751-777
REQUIRED: Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda; Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 18, 2011., br. 2 (2011), str. 621-677
REQUIRED: Ivičević Karas, Elizabeta; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj; Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj (2009), str. 1-18
REQUIRED: Josipović, Ivo; Novi Prekršajni zakon: Konačno, reformski iskorak (uvod), Prekršajni zakon; Zagreb (2008), str. 3-33
REQUIRED: Josipović, Ivo; Rašo, Marko; Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi; Novine u kaznenom zakonodavstvu, Zagreb (2009), str. 198-227
REQUIRED: Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko; Komentar Prekršajnog zakona; Zagreb (2014), str
REQUIRED: Josipović, Ivo; Novak Hrgović, Karmen; Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava; Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, str. 469-507
REQUIRED: Prekršajni zakon NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15; , str
REQUIRED: Zakon o prekršajima protiv javnog rada i mira NN 41/77, 47/89, 55/89, 83/89, 47/90, 55/91, 29/94; , str
REQUIRED: Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15; , str
REQUIRED: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji NN 137/09, 14/10, 60/10; , str
RECOMMENDED: Gospočić, Sanja; Klapšić, Mihovil; Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, 2015., br. 2 (2015), str. 559-558
RECOMMENDED: Margetić, Mirjana; Borovec, Krunoslav; Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - preventivne i represivne mjere sudova i policije; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 22, 2015., br. 2 (2015), str. 589-634
RECOMMENDED: Novosel, Dragan; Rašo, Marko; Burić, Zoran; Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol 17, 2010., br. 2 (2010), str. 785-812
RECOMMENDED: Rašo, Marko; Korotaj, Gordana; Novosti u postupovnim odredbama Prekršajnog zakona; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 20, 2013., br. 2 (2013), str. 779-793
RECOMMENDED: Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj; (2009), str
Description
Exam dates