MISDEMEANOUR LAW:
Misdemeanour Law
Chair of Criminal Procedural Law
Misdemeanour Law
Study: State Administration - 3. semester
Code: 128012
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Zoran Burić - Lectures
Exam dates:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Misdemeanour Law State Administration - 3. semester
5.0 128012
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

Friday, 10:00 am

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 16/I
izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

 Thursday at 12, Zrinjevac 17

Trg Republike Hrvatske 14, room Zrinjevac 17 (Trg Nikole Šubića Zrinskog 17)
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Due to sabbatical, in academic year 2023/24 consultations will not be held.

Tkalčićeva 48-50, room 1
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić (Lectures)

Thursdays from 2 p. m.

Gundulićeva 10, room 21
Literature
REQUIRED: Bonačić, Marin; Rašo, Marko; Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2012), str. 439-472
REQUIRED: Derenčinović, Davor; Gulišija, Miranda; Dragičević Prtenjača, Marta,; Novosti u materijalnopravnim odredbama Prekršajnog zakona; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2013), str. 751-777
REQUIRED: Bonačić, Marin; Tomašić, Tomislav; Implementacija standarda Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom prekršajnom pravu i praksi; Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (2011), str. 381-411
REQUIRED: Josipović, Ivo; Novak Hrgović, Karmen; Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava; Hrvatski ljetopis za kaznenen znanosti i praksu (2016), str. 469-507
RECOMMENDED: Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda; ; Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2011), str. 621-677
RECOMMENDED: Ivičević Karas, Elizabeta; ; Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske - analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, u: Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj; Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu (2009), str. 1-18
RECOMMENDED: Josipović, Ivo; Novi Prekršajni zakon: Konačno, reformski iskorak, u: Prekršajni zakon; Narodne novine (2008), str. 3-33
RECOMMENDED: Josipović, Ivo; Rašo, Marko; ; Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi, u: Novine u kaznenom zakonodavstvu; (2009), str. 198-227
RECOMMENDED: Josipović, Ivo; Tripalo, Dražen; Korotaj, Gordana; Klarić, Gordana; Rašo, Marko; ; Komentar Prekršajnog zakona; Narodne novine (2014), str. 637
RECOMMENDED: Derenčinović, Davor; ; Upravno-kaznene mjere zbog zlouporabe tržišta; Informator (2014), str. 1-3
RECOMMENDED: Gospočić, Sanja; Klapšić, Mihovil; Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2015), str. 559-589
RECOMMENDED: Margetić, Mirjana; Borovec, Krunoslav; Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - preventivne i represivne mjere sudova i policije; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2015), str. 589-634
RECOMMENDED: Novosel, Dragan; Rašo, Marko; Burić, Zoran; ; Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2010), str. 785-812
RECOMMENDED: Rašo, Marko; Korotaj, Gordana; ; Novosti u postupovnim odredbama Prekršajnog zakona; ; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (2013), str. 779-793
RECOMMENDED: Zbornik s III. specijalističkog savjetovanja Hrvatskog udruženja za kazneno pravo i praksu: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, 2009.; Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu (2009), str. 172
Description
The concept of misdemeanour and misdemeanour law. The distinction from other forms of criminal conducts. The relationship between criminal and misdemeanour law. Comparative legal overview of concepts of misdemeanour and misdemeanour law. Historical overview of the development of the Croatian misdemeanour law. International legal aspects of misdemeanour law - practice of the European Court for Human Rights. The sources of misdemeanour law and their validity. General part of substantive misdemeanour law: misdemeanour, powers to proscribe misdemeanours, the principle of legality, commission by action and non-action, guilt, types of misdemeanour legal sanctions, fines and penalties, statute of limitations, other institutes of general part of substantive misdemeanour law. Special part of substantive misdemeanour law: traffic misdemeanours, financial misdemeanours, disorderly conduct, misdemeanours against copyright and other related rights, a selection of the other important acts containing misdemeanours. Misdemeanour proceedings, the principle of fairness, the principle of economy, the principle of immediate, oral, public and contradictory proceedings. Authority to conduct misdemeanour proceedings: courts and administrative bodies. Subjects of misdemeanour proceedings. Initiation of misdemeanour proceedings. Investigations of administrative bodies. Hearing in misdemeanour court/administrative body. Evidence in misdemeanour proceedings. Types of decisions. Legal remedies. Mandatory misdemeanour warrant and collection of fines on the spot. Execution of the ruling on misdemeanour. Execution of financial penalty and prison penalty. Supletory imprisonment. Execution of other measures.
Exam dates
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.