RASPORED PREDAVANJA:
Uvod u građansko pravo
Raspored predavanja

STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE – UVOD U GRAĐANSKO PRAVO – AKADEMSKA GODINA 2023./2024.

- predavanja za redovite studente se održavaju ponedjeljkom od 13:30-16:00.

- predavanja se održavaju uživo u dvorani 1, Gundulićeva 10, prema rasporedu u nastavku:

Datum

Tema predavanja

2.10.2023.

Uvod u građansko pravo, pojam, izvori, građanskopravni odnos, subjektivno građansko pravo. Subjekti građanskog prava. Objekti građanskog prava – stvar, činidba, imovina, osobna neimovinska dobra.

9.10.2023.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj), nuzgredni sastojci pravnog posla: uvjet, rok i nalog. Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

16.10.2023.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost, ništetnost. Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

23.10.2023.

Uvod u stvarno pravo. Posjed. Zemljišne knjige.

30.10.2023.

Pravo vlasništva.

6.11.2023.

Dan Pravnog fakulteta – NEMA NASTAVE

13.11.2023.

Služnosti, pravo građenja, založno pravo.

20.11.2023.

Izvanredni jesenski ispitni rok - NEMA NASTAVE

27.11.2023.

Obvezno pravo i obveznopravni odnos, pojam i vrste obveza. Sklapanje ugovora. Predugovor.

4.12.2023.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke, kapara, pravo zadržanja, jamstvo, penal.

11.12.2023.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Promjene obveznopravnog odnosa - promjena subjekata i sadržaja. Prestanak obveznopravnog odnosa.

18.12.2023.

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke, vrste odgovornosti za štetu, popravljanje štete.

8.1.2024.

Ostali izvanugovorni odnosi. Ugovori.

15.1.2024.

Nasljedno pravo (1. dio).

22.1.2024.

Nasljedno pravo (2. dio).

 

- predavanja za izvanredne studente se održavaju petkom od 17:00-20:00

- predavanja se održavaju uživo u dvorani Cetina, Medulićeva 36, prema rasporedu u nastavku:

 

Datum

Tema predavanja

6.10.2023.

Uvod u građansko pravo, pojam, izvori, građanskopravni odnos, subjektivno građansko pravo. Subjekti građanskog prava. Objekti građanskog prava – stvar, činidba, imovina, osobna neimovinska dobra.

13.10.2023.

Pravni poslovi (pojam, vrste, sadržaj), nuzgredni sastojci pravnog posla: uvjet, rok i nalog. Oblik očitovanja volje i oblik pravnih poslova.

20.10.2023.

Valjanost i nevaljanost pravnih poslova: pobojnost, ništetnost. Stjecanje i gubitak prava. Zastara.

27.10.2023.

Uvod u stvarno pravo. Posjed. Zemljišne knjige.

3.11.2023.

Pravo vlasništva.

10.11.2023.

Služnosti, pravo građenja, založno pravo.

17.11.2023.

Obvezno pravo i obveznopravni odnos, pojam i vrste obveza. Sklapanje ugovora. Predugovor.

24.11.2023.

Izvanredni ispitni rok - NEMA NASTAVE

1.12.2023.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke, kapara, pravo zadržanja, jamstvo, penal.

8.12.2023.

Pojačanje obveznopravnog odnosa - Promjene obveznopravnog odnosa - promjena subjekata i sadržaja. Prestanak obveznopravnog odnosa.

15.12.2023.

Odgovornost za štetu – uvod, pretpostavke, vrste odgovornosti za štetu, popravljanje štete.

22.12.2023.

Ostali izvanugovorni odnosi. Ugovori.

12.1.2024.

Nasljedno pravo (1. dio).

19.01.2024.

Nasljedno pravo (2. dio).

26.01.2024.

Repetitorij