OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Uvod u građansko pravo
Uvod u građansko pravo
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111395
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Hano Ernst
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
prof. dr. sc. Saša Nikšić
izv. prof. dr. sc. Ivana Kanceljak
Izvođači: Marko Stilinović , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Uvod u građansko pravo Javna uprava - 3. semestar
6.5 111395
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
prof. dr. sc. Hano Ernst

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 35/II
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
izv. prof. dr. sc. Ivana Kanceljak

srijedom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303, treći kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
Marko Stilinović , mag. iur. (Predavanja)

utorkom od 15,00 do 16,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 302, III kat
Literatura
Petar Klarić, Martin Vedriš; GRAĐANSKO PRAVO (Studenti ne trebaju učiti sljedeće naslove: pravna narav pravne osobe, pravo stvarnog tereta, poslovodstvo bez naloga i javno obećanje nagrade, vrijednosni papiri, ostavinski postupak, nasljednička zajednica i njezino razvrgnuće. Studenti trebaju znati samo sljedeće ugovore: ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o najmu, ugovor o zakupu, ugovor o zajmu i ugovor o djelu.); Narodne novine (2014), str
Opis predmeta
Pojam, načela, sustav i izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Građansko pravo u subjektivnom smislu. Subjekti građanskopravnog odnosa. Objekti građanskopravnog odnosa. Pravni poslovi. Stjecanje i gubitak prava. Uvod u stvarno pravo. Posjed. Pravo vlasništva. Služnosti, pravo građenja, založno pravo. Zemljišne knjige. Pojam i vrste obveza. Pojam i sklapanje ugovora, vrste i tipovi ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa. Promjene u obveznopravnom odnosu. Prestanak obveznopravnog odnosa. Odgovornost za štetu. Stjecanje bez osnove. Ugovorni odnosi. Nasljedno pravo (pojam, načela nasljednog prava, pretpostavke nasljeđivanja). Zakonsko nasljeđivanje. Oporučno nasljeđivanje. Nužno nasljeđivanje.
Ispitni rokovi
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.