OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Sportsko pravo
Sportsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 84044
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Siniša Petrović
Izvođači: Petar Ceronja , mag. iur. - Predavanja
Osnovni podaci
Sportsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 84044
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Ponedjeljkom u 11,30, počevši od 11. 10. 2021.; studenti se mogu javiti i na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o drugom terminu

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
Izvođač Konzultacije Lokacija
Petar Ceronja , mag. iur. (Predavanja)
Literatura
Crnić I. et al.; Uvod u športsko pravo; Inžinjerski biro, Zagreb (2009), str. cijela knjiga
Petrović, S., Šimanović, K.; Pravo na kretanje. Pravo u primijenjenoj kineziologiji (neprofesionalnog sporta); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2020)
Opis predmeta
Predmet se bavi pravnom regulacijom sportske djelatnosti. S obzirom da se radi o iznimno složenoj djelatnosti, sportsko pravo sadrži u sebi elemente različitih tradicionalnih pravnih grana. Primjerice u pogledu organizacije sportskih udruženja, sportsko pravo se približava pravu društava. Tu je osobito važno pravno uređenje udruga i sportskih dioničkih društava. Individualna prava i obveze sportaša regulira sportsko ugovorno pravo te sportsko odštetno pravo. Vrlo je naglašen i međunarodni te europski aspekt budući da se nacionalni savezi redovito udružuju na nadnacionalnm razinama.
Ispitni rokovi