PREDAVANJA ZA REDOVITE STUDENTE

 

PRAVO OKOLIŠA izvode predavači s tri katedre:

 

Ponedjeljkom; u periodu od 29.2.-14.3.2016. na TMT 3, dvorana II.

 

1. Katedra za građansko pravo – na lokaciji TMT 3, dvorana II.;

ponedjeljkom od 15,00 do 17,30

29. veljače 2016. (3 sata) - Građanskopravna zaštita okoliša
7. ožujka 2016. (3 sata) - Građanskopravna zaštita okoliša
14. ožujka 2016. (3 sata) - Građanskopravna zaštita okoliša

 

Srijedom; u periodu od 21.3.-11.5.2016. u D VIII/G10

 

2. Katedra za upravno pravo – predavanja će držati doc. dr. sc. Lana Ofak;

srijedom od 10,00 do 12,30                     

21. ožujka 2016. (3 sata) - Upravnopravna zaštita okoliša                    
4. travnja 2016. (3 sata) - Upravnopravna zaštita okoliša    
18. travnja 2016. (3 sata) - Upravnopravna zaštita okoliša    

 

3. Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost – predavanja će držati doc. dr. sc. Sonja Cindori;                   

srijedom od 10,00 do 12,30                     

27. travnja 2016. (3 sata) - Okoliš s poreznopravnog stajališta                     
4. svibnja 2016. (3 sata) - Okoliš s poreznopravnog stajališta
11. svibnja 2016. (3 sata) - Okoliš s poreznopravnog stajališta

 

PREDAVANJA ZA IZVANREDNE STUDENTE

19.4.    utorak    TMT 3, D V. od 17h do 21h   Katedra za građansko pravo - Građanskopravna zaštita okoliša
20.4.    srijeda    ĆM 4, D II. od 17h do 21h   Katedra za upravno pravo - Upravnopravna zaštita okoliša   
31.5.    utorak    ĆM 4, D V. od 17h do 21h   Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost  - Okoliš s poreznopravnog stajališta

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan