OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osobna prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61350
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Saša Nikšić
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osobna prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61350
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Marko Baretić

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Literatura
Nikola Gavella; Osobna prava; Pravni fakultet, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo (2000), str
Opis predmeta
Osobna prava kao prava na građanskopravnu (privatnopravnu) zaštitu osobnih, neimovinskih dobara. Doktrinarni problemi. Povijesni razvoj. Mjesto građanskopravne zaštite osoba u pravnim sustavima - poredbenopravni pregled. Osobna prava u pravnom sustavu RH.
Pravni izvori. Odnos pravila o građanskopravnoj zaštiti osoba prema ostalim pravnim normama koja štite slobode i prava osoba.
Pravna narav i osobitosti osobnih prava. Klasifikacija subjektivnih osobnih prava. Subjekti i objekti. Djelovanje, granice i trajanje osobnih prava. Postmortalna zaštita.
Povrede osobnih prava i sustav njihove građanskopravne zaštite. Pojedinačni zahtjevi za zaštitu prava.
Zaštita života, tjelesnog integriteta i zdravlja. Načelo nezadiranja u tijelo i granice primjene tog načela. Osobito o medicinskim i sličnim zahvatima u tijelo. Dužnost informiranja. Pristanak na zahvat.
Zaštita tjelesne slobode. Granice zaštite. Posebno o prisilnoj hospitalizaciji.
Zaštita časti i ugleda. Čast i njezina građanskopravna zaštita. Zaštita ugleda, osobito dobrog glasa u gospodarskom životu. Oblici povrede časti, osobito povrede putem sredstava javnog informiranja. Pravo na odgovor. Pravo na ispravak. Pravo na objavljivanje presude.
Zaštita imena.
Zaštita osobnog identiteta.
Zaštita vlastitog lika, zaštita tajnosti vlastitih pisama i osobnih zapisa, zaštita vlastitog glasa.
Zaštita privatne sfere. Pojam i granice privatne sfere. Posebno o granicama zaštite privatne sfere osoba koje su od interesa za javnost. Zaštita od povreda dužnosti čuvanja profesionalne tajne. Zaštita privatne sfere i informacijski sustavi. Zaštita podataka.
Zaštita duševnog integriteta. Povrede pijeteta i zaštita od takvih povreda.
Zaštita ostalih neimovinskih dobara osobe.
Suvremene tendencije razvoja osobnih prava.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.